NDM slaví spolu se statutárním městem Ostrava 750 let výročí první písemné zmínky o městě. 

 

NÁVŠTĚVA CÍSAŘE V OSTRAVĚ ANEB TENTOKRÁT PŘIJDE I SISSI!!!
 
3. června 2017 od 15 hodin v centru města (Hlavní nádraží, ul. Nádražní – zastávka Elektra, náměstí Msgre Šrámka – Katedrála Božského Spasitele, Husův sad – kaple sv. Alžběty, Prokešovo náměstí – Nová radnice, Komenského sady)
 
Chcete zažít Ostravu na přelomu 19. a 20. století za vlády císaře Františka Josefa I. a jeho krásné manželky císařovny Alžběty Rakouské známé všem jako Sissi? Tak neváhejte a připojte se k nám! Na jedno odpoledne „převlečeme“ část centra města do historického hábitu a společně si připomene významnou návštěvu císaře v Ostravě (i když tak trochu po svém).  A na co se můžete těšit*?
 
15.00 hodin               slavnostní příjezd císaře Franze Josefa I a jeho doprovodu na hlavní nádraží
 
   15. 15 hodin             výjezd historické tramvaje DPO z hlavního      nádraží do tramvajové zastávky Elektra
 
 
   15.30 hodin               příjezd historické tramvaje na tramvajovou      zastávku Elektra (tramvaj bude dále pokračovat do konečné zastávky    VÝSTAVIŠTĚ s doprovodným programem Ateliéru pro děti a mládež).
 
 
 
 
15.40 hodin               oficiální přivítání císaře Franze Josefa I a jeho doprovodu u Katedrály Božského Spasitele za účasti Klubu Českých velocipedistů z Hrabové a Operního studia při NDM
 
15.55 hodin               posezení císaře Franze Josefa I a jeho doprovodu ve „vídeňské“ kavárně Atlantik při kávičce a Sachru
 
16.15 hodin               průvod císaře Franze Josefa I a jeho doprovodu pod vedení „architekta a budoucího starosty Moravské Ostravy Hanse Ulricha“ do Husova sadu
 
16.25 hodin               zastávka průvodu u kaple sv. Alžběty v Husově sadu
 
16.35 hodin               příjezd arcivévodkyně Žofie a v doprovodu Klubu vojenské historie Ostrava
 
16.45 hodin               průvod císařské rodiny z Husova sadu směrem k Nové Radnici na Prokešově náměstí
 
17.00 hodin               slavnostní předání dekretu velocipedistům k založení jejich klubu a střelecká salva vojáků
 
17.20 hodin               přechod průvodu císaře Franze Josefa I a císařovny Sissi do Komenského sadů
 
17.30 hodin               slavnostní salvy vojáků, závěrečná jízda velocipedistů
 
18.00 hodin               oficiální ukončení akce
 
Toto a mnohem více Vás čeká pokud se k nám připojíte a přenesete se s námi do dob habsburské monarchie a do doby života krásné a všemi milované císařovny Sissi.
 
*Upozorňujeme, že tento časový harmonogram je orientační. NDM si vyhrazuje právo časový harmonogram upravit - sledujte tedy pečlivě naše webové a facebokové stránky.
 
 
Akce je realizována v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostrava za finanční podpory statutárního města Ostravy.
 
Hlavními partnery akce jsou Dopravní podnik Ostrava, a. s., a Český rozhlas Ostrava.
 
    

 

Audio-video ukázky