ROBERTO DEVEREUX

ROBERTO DEVEREUX

Gaetano Donizetti

22.1.2017 v 16:00

Divadlo Antonína Dvořáka

Další termíny
28.1.2017 v 18:30

CAR SAMOZVANEC

CAR SAMOZVANEC

Adolf Nowaczyński

26.1.2017 v 18:30

Divadlo Jiřího Myrona

Další termíny
28.1.2017 v 18:30
31.1.2017 v 18:30
16.2.2017 v 18:30

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Felix Mendelssohn-Bartholdy

25.1.2017 v 18:30

Divadlo Antonína Dvořáka

Další termíny
13.5.2017 v 18:30
20.5.2017 v 18:30

KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)

KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)

Cole Porter

24.1.2017 v 18:30

Divadlo Jiřího Myrona

Další termíny
8.2.2017 v 18:30
14.2.2017 v 18:30
24.2.2017 v 18:30

Divadlo Antonína Dvořáka
Divadlo Jiřího Myrona

Balet

Felix Mendelssohn-Bartholdy

F

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

18:30 - 20:45

st

25

Audio-video ukázky