Michal Štípa
první sólista Baletu Národního diva­dla v Praze
 
Po ukončení Taneční konzervatoře v Brně v roce 1998 nastoupil do an­gažmá baletu Národního divadla Brno, kde byl v roce 2000 jmenován sólistou. Tančil v mnoha rolích pře­devším klasického repertoáru: Princ v Labutím jezeře, Colas v Marné opatrnosti, Romeo v Romeovi a Ju­lii, Princ v Louskáčkovi, Spartakus ve stejnojmenném baletu. V sezó­ně 2004/2005 nastoupil angažmá v Baletu Národního divadla v Pra­ze, kde získal statut sólisty a v roce 2009 byl jmenován prvním sólistou. Ušlechtilý zjev, ideální linie a gra­ciézní projev řadí Michala Štípu do kategorie „danseur noble“. Tyto fyzické předpoklady, společně se spolehlivou technikou a přirozeným hereckým projevem, uplatňuje v rolích, jako jsou Solor v Bajadéře, Princ v Labutím jezeře, Jean de Brienne v Raymondě, Princ v Louskáčkovi a Albert v Giselle, Romeo v Romeovi a Julii, Lenský v Oněginovi Johna Cranka, James v La Sylphide, Otec v Popelce Jeana-Christopha Maillota nebo Princ v Šípkové Růžence Javiera Torrese. V moderním repertoáru tančil v choreografiích Álbum Familiar Conny Janssenové, Petite Mort a Sinfoniettě Jiřího Kyliána, Carmen Matse Eka, In The Middle Somewhat Elevated Williama Forsytha a v choreografiích Petra Zusky A Little Extreme (2009), 1. symfonie D dur, (2010), Empty Title (2010) nebo Brel-Vysockij-Kryl / Sólo pro tři (2007), za kterou získal Cenu Thálie 2007.
 
V sezóně 1998/1999 obdržel cenu Philip Morris – Poupě baletu a o tři roky později hlavní cenu Philip Morris Flower Award. V roce 2000 se zúčastnil Baletní soutěže v Brně, kde získal druhou cenu. Cena Thálie 2005 mu byla udělena za roli Alberta v baletu Giselle. V roce 2007 obdržel hlavní cenu Komerční banky KOBANADI.

Od roku 2015 se věnuje pedagogické činnosti. V roce 2016 založil soubor baletních umělců z Národního divadla v Praze Ballet Hommes Fatals,který v součastné době vede.

Inscenační tým - Sezóna:
DON QUIJOTERežie
Choreografie

Obsazení - Sezóna:
LABUTÍ JEZEROSiegfried, princ
LABUTÍ JEZEROSiegfried, princ
LABUTÍ JEZEROSiegfried, princ
Mezinárodní gala7. SYMFONIE A DUR
SPARTAKUS
LABUTÍ JEZEROSiegfried, princ
BALET GALATHEME AND VARIATIONS - duet
IN THE MIDDLE SOMEWHAT ELEVATED - duet
LOUSKÁČEK - VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - adagio
LABUTÍ JEZEROSiegfried, princ
LABUTÍ JEZEROSiegfried, princ
SPÍCÍ KRASAVICE (ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA)Princ Desirée
LABUTÍ JEZEROPrinc Siegfried
SPÍCÍ KRASAVICE (ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA)Princ Desirée
GISELLEVévoda Albert
SPÍCÍ KRASAVICE (ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA)Princ Desirée
GISELLEVévoda Albert
SPÍCÍ KRASAVICE (ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA)Princ Desirée
SPÍCÍ KRASAVICE (ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA)Princ Desirée
CARMENEscamillo
CARMENEscamillo
CARMENEscamillo
Fotografie - Sezóna:
LABUTÍ JEZERO
Brittany Haws (Odetta - Odilie), Michal Štípa (Siegfried, princ)
Foto: archiv
LABUTÍ JEZERO
Olga Borisová-Pračiková (Odetta - Odilie), Michal Štípa (Siegfried, princ)
Foto: Martin Popelář
LABUTÍ JEZERO
Michal Štípa (Siegfried, princ), Olga Borisová-Pračiková (Odetta - Odilie)
Foto: Martin Popelář
Mezinárodní gala
Nikola Márová (7. SYMFONIE A DUR), Michal Štípa (7. SYMFONIE A DUR)
Foto: Martin Popelář
Mezinárodní gala
Nikola Márová (SPARTAKUS), Michal Štípa (SPARTAKUS)
Foto: Martin Popelář
Mezinárodní gala
Nikola Márová (SPARTAKUS), Michal Štípa (SPARTAKUS)
Foto: Martin Popelář
Mezinárodní gala
Nikola Márová (SPARTAKUS), Michal Štípa (SPARTAKUS)
Foto: Martin Popelář

Audio-video ukázky