Obchodní podmínky


Vstupenky na představení Národního divadla moravskoslezského prodáváme na 5 měsíců dopředu.

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Divák má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných přímo Národním divadlem moravskoslezským, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Typ a výše slevy se tiskne na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat diváka o doložení nároku na slevu před vstupem do hlediště.
 • Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití zpět nepřijímáme ani nevyměňujeme.
 • Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.
 • Pozdě příchozí diváci jsou usazováni do hlediště podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.
 • Během představení platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů.
 • Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek 
nebo termín představení.
 • Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů a ověří viditelnost z místa, pro které si kupuje vstupenku.
 • Změna programu vyhrazena.
 • Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud divák již náhradní představení viděl a nezhlédne jej, může nevyužité vstupenky vrátit v místě, kde byly zakoupeny, tj. buď u příslušného smluvního partnera, nebo v některé z pokladen NDM. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vraceny bezhotovostní návratovou transakcí. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vraceny objednatelům. O výměnu vstupenky za jinou nebo o vrácení peněz lze žádat do 14 dnů od data, kdy se uskutečnilo náhradní představení.
 • Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení při nevyužití zhlédnutí náhradního představení žádat do 14 dnů od data zrušeného představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení.
 • NDM si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.
 • Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky ani eVstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení), je poskytováno v určeném termínu.
 • Vstupenky zakoupené v informačních centrech lze vracet pouze v místě zakoupení.+
 • Na e-vstupenky lze uplatnit pouze sleva student s použitím IC karty, jine slevy na e-vstupenku neuplatníte.

 

 

Audio-video ukázky