Na srpen 2018 připravujeme již 8. ročník Letní divadelní školy pro pedagogy.

 
Kontakt:
 
Kateřina Vozňáková
Produkční Ateliéru pro děti a mládež při NDM
GSM: +420 602 665 936
 
 
Garant programu:
 
MgA. Tereza Strmisková (divadelní lektorka NDM a zakladatelka sdružení Ateliér pro děti a mládež při NDM)
 

 
MINULÉ ROČNÍKY
 

LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2016

LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2015

LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2014

LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2013

LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2012

LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA 2011
 

Audio-video ukázky