Letní divadelní škola (nejen) pro pedagogy 2018 - letos za účasti Divadla Petra Bezruče!

30. – 31. 8. 2018 v Divadle Antonína Dvořáka a Divadle Petra Bezruče
Registrace do naplnění kapacity.
 
Fotografie z LDŠ:
 
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO PEDAGOGY 2018
program
 
30. 8. (čtvrtek)
Zkušebna Divadla Antonína Dvořáka (DAD)
8:15 – 8:50 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A RANNÍ KÁVA
 
8:50 – 9:00 ÚVODNÍ SLOVO
Radana Otipková, Tereza Strmisková, Vladimíra Dvořáková (divadelní lektorky NDM)
 
9:00 – 9:30 OPERETA/MUZIKÁL V SEZÓNĚ 2018/2019
Setkání s šéfkou souboru opereta/muzikál, která nás uvede do dramaturgie sté divadelní sezóny, představí mimořádné projekty a pozve na události, jichž stojí za to se účastnit. 
Gabriela Petráková (šéfka souboru opereta/muzikál NDM)
 
Baletní sál DAD
9:45 – 10:15 BALETNÍ ŘEHOLE
Návštěva tréninku části baletního souboru NDM.
 
Zkušebna DAD 
10:20 – 10:50 BALET A SOUČASNÁ MLADÁ GENERACE
Premiéra webináře pro pedagogy s šéfkou baletu o Jiřím Kyliánovi a jeho choreografiích na jevišti NDM, novinkách v sezóně 2018/2019 a také o tom, proč a jak přiblížit balet mladým lidem. 
Lenka Dřímalová (šéfka baletního souboru NDM)
 
11:00 – 11:30 NDM EXTRA
Prezentace mimořádných uměleckých projektů sezóny 2018/2019 s důrazem kladeným na atraktivitu pro žáky a studenty i jejich pedagogy.
Kateřina Vozňáková (manažerka mimořádných projektů NDM)
 
11:30 – 12:30 PAUZA NA OBĚD
 
Sraz 12:30 před DAD
12:30 – 15:00 HISTORICKO-DIVADELNÍ PROCHÁZKA
Komentovaná procházka po divadelně významných budovách ostravského centra. Historicko – architektonická exkurze po ostravských divadlech. Občerstvení v průběhu procházky zajištěno.  
 
 
Divadlo Petra Bezruče (DPB)
15:00 - 16:00 REPERTOÁR A NOVÁ SEZÓNA V DIVADLE PETRA BEZRUČE
Představení stávajícího repertoáru a divadelní sezóny 2018/2019 v Divadle Petra Bezruče s akcentem na vzdělávací aspekt a vhodnost návštěvy inscenací se studenty.
Janka Ryšánek Schmiedtová (umělecká šéfka DPB)
Kateřina Menclerová (dramaturgyně DPB)
 
16:00 - 16:45 CO JSOU METODICKÉ LISTY?
Jak se dívat na inscenaci a z prosté návštěvy divadla udělat součást aktivní výuky?
Jordana Blažková a Marie Klemensová (divadelní lektorky Divadla Petra Bezruče)
 
16:45 - 17:30 ZÁKULISNÍ TAJEMSTVÍ
Prohlídka zákulisí Divadla Petra Bezruče s herci. 
 
17:30 - 18:00 PAUZA A OBČERSTVENÍ
 
18:00 - 19:00 #NEJSEM RASISTA_ALE
Workshop představující možné přesahy divadelní práce jako ozvláštnění klasické výuky humanitních předmětů na příkladu inscenace Braňo Holička: #nejsemrasista_ale.
Kateřina Menclerová (dramaturgyně DPB),
Jordana Blažková a Marie Klemensová (divadelní lektorky Divadla Petra Bezruče)
 
Divadelní klub DPB - OFF PROGRAM
19:00 – 21:00 SOUTĚŽNÍ KVÍZ O VSTUPENKY DO NÁRODNÍHO I K BEZRUČŮM
Neformální setkání a reflexe prvního dne LDŠ 2018. 
Soutěžní kvíz moderují: Vít Roleček (činohra NDM) a Jakub Burýšek (herec DPB)
 
 
31. 8.  (pátek)
Foyer DAD
8:45 – 9:15 RANNÍ KÁVA, ZÁPIS NA ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
 
9:15 – 9:45 JANÁČKŮV OSUD 
Dramaturgický úvod nejen k připravované operní inscenaci Osud, představení dalších mimořádných projektů NDM k významnému výročí Leoše Janáčka. NDM se letos stane druhým divadlem na světě, které uvedlo všechny Janáčkovy opery – a navíc je jedním z hlavních pořadatelů celoročního projektu ostravských kulturních institucí Janáček Ostrava 2018. 
Jakub Klecker (hudební ředitel opery NDM, vedoucí hudebního nastudování Osudu)
Eva Mikulášková (dramaturgyně opery NDM)
 
Jeviště DAD
10:00 – 10:30 PRÁVĚ ZKOUŠÍME…
Otevřená ansámblová zkouška opery L. Janáčka: OSUD
 
Foyer DAD
10:45 – 11:45 NAŠE TŘÍDA
Režijně-dramaturgický workshop k připravované činoherní inscenaci Naše třída
Janusz Klimsza (režisér činohry NDM)
Sylvie Rubenová (dramaturgyně činohry NDM)
 
12:00 – 13:00 ATELIÉR – DIVADELNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – KREATIVNÍ SETKÁVÁNÍ
V Ostravě vzniká nové centrum divadelního vzdělání. Prezentace nabídky Ateliéru napříč věkovými skupinami s důrazem na projekty pro školy a mládež. 
Radana Otipková, Tereza Strmisková a Vladimíra Dvořáková (divadelní lektorky NDM)
 
13:00 – 14:00 PAUZA NA OBĚD
 
Foyer, zkušebna DAD
14:00 – 16:00 VOLITELNÉ WORKSHOPY
 
  • STORYTELLING 
Co je storytelling a jak se dostal k nám? Jak tvořit příběhy a jak podněcovat k tvořivému přístupu žáky a studenty? Úvod do storytellingu, ukázka vystoupení, možnost vyzkoušet si některé metody a techniky na vlastní kůži.    
Milan Cimerák (herec Divadla Petra Bezruče, vypravěč příběhů a lektor)
  • RECITACE / INTERPRETACE TEXTU 
Jak vést žáky a studenty k pochopení textu, jak hledat motivace, pracovat s výrazem a přirozeně rozvíjet talenty. 
Vít Roleček (herec činohry NDM, lektor Ateliéru pro děti a mládež při NDM)
 
Foyer DAD
16:00 – 16:30 PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ, REFLEXE, ROZLOUČENÍ. 
 
 
Změna programu vyhrazena. 
Letní divadelní škola pro pedagogy 2018 je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Kontakt:
Radana Otipková Produkční
Ateliéru pro děti a mládež při NDM
 
Garant programu:
MgA. Tereza Strmisková (divadelní lektorka NDM a zakladatelka sdružení Ateliér pro děti a mládež při NDM)