KONTAKTY   Sborník ze sympozia  
 
PŘEDSTAVENÍ, AKCE, WORKSHOPY PROGRAM AKCÍ ATELIÉRU PRO ŠKOLY PRO RODINY PRO NÁCTILETÉ PRO SENIORY POETICKÁ KAVÁRNA
 
Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském je nezisková organizace – platforma pro vzdělávání, která si klade za cíl edukaci dramatickým uměním a vytváří prostor pro konfrontaci umělců s dětmi a mladými lidmi. Vznikla na základě spolupráce Janáčkovy akademie múzických umění a Národního divadla moravskoslezského s myšlenkou vzdělávat a vychovávat budoucí diváky, osobnosti s pozitivním vztahem a aktivním postojem k umění a kultuře v září roku 2012. Za svou šestiletou existenci Ateliér realizoval řadu úspěšných kulturně-vzdělávacích projektů pro děti, mládež i jejich pedagogy. 
 
V sobotu 20. října 2018 se otevřely návštěvníkům Národního divadla moravskoslezského zbrusu nové prostory Ateliéru – nového centra divadelního vzdělávání a kreativního setkávání. Posláním tohoto nového prostoru je hledat a vytvářet nové cesty k percepci i porozumění umění, s důrazem na umění dramatické. Besedy, přednášky, workshopy, inspirativní komorní představení, diskuse s umělci, činoherní studio nebo vhled do divadelního zákulisí  – to jsou jen některé aktivity, které Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Ateliérem pro děti a mládež již několik let pořádá. Nyní se naše možnosti rozrůstají a díky novému prostoru (na rohu Milíčovy ulice a tř. Čs. legií (bývalý nucený výsek) s nimi lze pracovat dlouhodoběji a koncepčněji se setkávat na d aktuálními inscenacemi a tématy, která v sobě nesou a která tvůrci i diváci společně objevují. Učme se je pojmenovávat, poukazovat na ně a kultivovat zároveň svou osobnost. Ve všech životních etapách, neboť aktivity Ateliéru jsou určeny široké veřejnosti od dětí a jejich rodičů přes pedagogy a studenty až po ty nejstarší. 
Přáli bychom si vytvořit zde pro vás přívětivé prostředí jakéhosi pomyslného inkubátoru, ve kterém existují podmínky pro pěstování kultury v nás  i okolo nás.
 
    Foto: Martin Kusyn

Výroční zprávy:
 
Projekty Ateliéru pro děti a mládež probíhají za podpory:
Národní divadlo moravskoslezské
Statutární město Ostrava
Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo kultury
Nadační fond Kousek po kousku
Nadace Život umělce