KONTAKTY   Sborník ze sympozia  
 
PŘEDSTAVENÍ, AKCE, WORKSHOPY PROGRAM AKCÍ ATELIÉRU PRO ŠKOLY PRO RODINY PRO NÁCTILETÉ PRO SENIORY POETICKÁ KAVÁRNA
 
Ateliér pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském je nezisková organizace – platforma pro vzdělávání, která si klade za cíl edukaci dramatickým uměním a vytváří prostor pro konfrontaci umělců s veřejností. Vznikla na základě spolupráce Janáčkovy akademie múzických umění a Národního divadla moravskoslezského s myšlenkou vzdělávat a vychovávat budoucí diváky, osobnosti s pozitivním vztahem a aktivním postojem k umění a kultuře v září roku 2012.
 
V sobotu 20. října 2018 se otevřely zbrusu nové prostory Ateliéru – nového centra divadelního vzdělávání a kreativního setkávání. Posláním tohoto prostoru je hledat a vytvářet nové cesty k percepci i porozumění umění, s důrazem na umění dramatické. Učme se tyto cesty pojmenovávat, poukazovat na ně a kultivovat zároveň svou osobnost. Ve všech životních etapách, neboť aktivity Ateliéru jsou určeny široké veřejnosti od dětí a jejich rodičů přes pedagogy a studenty až po ty nejstarší. 
 
    Foto: Martin Kusyn

Výroční zprávy:
 
Projekty Ateliéru pro divadelní vzdělávání probíhají za podpory:
Národní divadlo moravskoslezské
Statutární město Ostrava
Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo kultury
Nadační fond Kousek po kousku
Nadace Život umělce