VEDOUCÍ ATELIÉRU PRO DIVADELNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
Mgr. Daniela Jirmanová
Narodila se roku 1979 v Praze. Kouzlu divadla propadla během studia na gymnáziu, kdy měla díky Klubu mladých diváků možnost zhlédnout spoustu skvělých inscenací. Několik let chodila do dramatického kroužku a následně absolvovala Katedru divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Do Ostravy poprvé zavítala v roce 1997 na Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR, kam v následujících letech jezdila pravidelně, až nakonec v Ostravě zakotvila natrvalo.

S Národním divadlem moravskoslezským spolupracovala již v roce 2001, kdy se podílela v rámci studijní praxe jako lektorka dramaturgie na přípravě inscenace režiséra Radovana Lipuse Klasik v pornoshopu a v roce 2003 pak na inscenaci téhož režiséra Vrátila se jednou v noci.

Po skončení vysokoškolského studia začala v sezóně 2004/2005 pracovat jako dramaturgyně v Divadle Petra Bezruče. Po sedmileté pauze, během níž se věnovala mateřským povinnostem, se vrátila do téhož divadla a působila tu do roku 2016.
 
V letech 2017–2020 byla dramaturgyní Divadla loutek Ostrava.
 
Tel:. 604 837 685
DIVADELNÍ LEKTORKA
 
MgA. Tereza Strmisková
Absolvovala Ateliér Divadlo a výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, od roku 2012 spolupracuje s Národním divadlem moravskoslezským. Dále také pracuje jako produkční v organizaci KulturaFM. Dříve učila na Základní umělecké škole v Třinci, Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a v Ateliéru Divadlo a výchova na JAMU.
 
Tel:. 731 505 858