VEDOUCÍ ATELIÉRU PRO DIVADELNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
Mgr. Daniela Jirmanová
Narodila se roku 1979 v Praze. Kouzlu divadla propadla během studia na gymnáziu, kdy měla díky Klubu mladých diváků možnost zhlédnout spoustu skvělých inscenací. Několik let chodila do dramatického kroužku a následně absolvovala Katedru divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Do Ostravy poprvé zavítala v roce 1997 na Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR, kam v následujících letech jezdila pravidelně, až nakonec v Ostravě zakotvila natrvalo.

S Národním divadlem moravskoslezským spolupracovala již v roce 2001, kdy se podílela v rámci studijní praxe jako lektorka dramaturgie na přípravě inscenace režiséra Radovana Lipuse Klasik v pornoshopu a v roce 2003 pak na inscenaci téhož režiséra Vrátila se jednou v noci.

Po skončení vysokoškolského studia začala v sezóně 2004/2005 pracovat jako dramaturgyně v Divadle Petra Bezruče. Po sedmileté pauze, během níž se věnovala mateřským povinnostem, se vrátila do téhož divadla a působila tu do roku 2016.
 
V letech 2017–2020 byla dramaturgyní Divadla loutek Ostrava.
 
Tel:. 604 837 685
DIVADELNÍ LEKTORKA
 
MgA. Tereza Strmisková 
Absolvovala Ateliér Divadlo a výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vedla literárně-dramatický obor Základní umělecké školy v Třinci. Učila na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a v Ateliéru Divadlo a výchova na JAMU. Pracovala jako produkční v příspěvkové organizaci KulturaFM. S Národním divadlem moravskoslezským spolupracuje jako divadelní lektorka od roku 2011, je zakladatelkou neziskové organizace Ateliér pro děti a mládež při NDM, která v NDM realizuje projekty práce s publikem. V roce 2014 organizovala v NDM mezinárodní sympozium Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu, v roce 2015 založila Činoherní studio NDM pro mládež. Je členkou Rady Asociace divadelních lektorů. V pilotním projektu Asociace (2020-2022) působí jako produkční, lektorka a PR.
 
Tel:. +420 731 505 858