V Ateliéru stabilně působí divadelní lektorky:

MgA. Vladimíra Dvořáková
V roce 2002 absolvovala DAMU, Katedru výchovné dramatiky, poté se věnovala loutkařině, amatérskému studentskému divadlu a divadlu s mentálně postiženými klienty. V letech 2011 – 2017 šéfovala marketingu a vedla festival Setkání Stretnutie v Městském divadle Zlín, v rámci něj organizovala řadu doprovodných akcí a workshopů. Ráda si maluje, zpívá a fotografuje pole, i to, co z nich vyrůstá.
 
Tel:. 733 714 374
 
Martina Klézlová
V roce 2009 absolvovala FF OU obor Český jazyk a literatura. Několik let působila jako pedagog na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida. V letech 2011 – 2018 pracovala jako kurátor literárních sbírek ve Slezském zemském muzeu. Je autorkou řady výstav s literární tematikou (Jan Balabán, Ota Pavel, Petr Bezruč, Ludmila Hořká ad.) V Národním divadle moravskoslezském působila již dříve, a to na pozici manažerky mimořádných projektů (NDM extra). 
 
Tel:. 737 681 819
Zakládající lektorka Ateliéru Tereza Strmisková a lektorka Radana Otipková jsou momentálně na mateřské dovolené.