Ředitel
divadla
JIŘÍ NEKVASIL
+420 596 276 213
sekretariat@ndm.cz
Správní ředitel
a šéf financí
 VÍTĚZSLAV RASZKA
+420 596 276 114
 
 

UMĚLECKÉ VEDENÍ

Hudební ředitel opery
+420 601 371 458
marek.sedivy@ndm.cz
Šéf činohry
+420 731 659 197

 
 
 

ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ

Tisková mluvčí
a PR 
ŠÁRKA SWIDEROVÁ
+420 596 276 299
+420 604 238 789
Manažerka zahraničních vztahů
SOŇA ZAPLETALOVÁ
+420 596 276 214
+420 725 716 375
 
 

ODDĚLENÍ MARKETINGU A OBCHODU

Šéfka marketingu 
a obchodu
MARKÉTA CHLEBOVÁ
+420 596 276 133
+420 734 304 344
 
 
 
 
Kreativní produkční marketingu
ANDREA PÁNKOVÁ
+420 596 276 333
+420 731 498 581
andrea.pankova@ndm.cz
Redaktorka, editorka
a správkyně webu
ZUZANA RAUSOVÁ
+420 777 011 484
zuzana.rausova@ndm.cz
   
Vedoucí obchodního odd., repertoárová tajemnice
MILENA SLADKÁ
+420 596 276 272
+420 734 302 837
Zástupkyně vedoucí
obchodního oddělení
JANA SOSNOVÁ
+420 734 700 902
+420 596 276 122
   
Vedoucí oddělení
reklamy a propagace
JARMILA FAFERKOVÁ
+420 596 276 129
+420 733 530 607
       

ÚSEK DIVADLA „12", NDM EXTRA, ATELIÉRU, ARCHIVU

Umělecko-provozní šéf Divadla „12
JAN BEDNAŘÍK
+420 722 948 018
 
 
 
 
Manažerka mimořádných projektů
KATEŘINA SVOBODOVÁ
+420 596 276 201
+420 605 008 607
Vedoucí Ateliéru pro divadelní vzdělávání
DANIELA JIRMANOVÁ
+420 604 837 685
daniela.jirmanova@ndm.cz
 
 
 
Vedoucí archivu
TEREZA OSMANČÍKOVÁ
+420 596 276 239
+420 773 499 864
Dokumentátorka
a archivářka
umělecké produkce
KAROLÍNA PEČENKOVÁ
+420 596 276 263
karolina.pecenkova@ndm.cz
   
Koordinátorka projektu Ostravský divadelní archiv
ALICE TAUSSIKOVÁ
+420 596 276 282
alice.taussikova@ndm.cz
       

ODDĚLENÍ TECHNIKY

Technický šéf
OTAKAR MLČOCH
+420 596 276 141
+420 734 558 153
 
 
 
 
Jevištní mistři DAD
Radim Duraj
Jan Benek
Jevištní mistři DJM
Miloslav Novák
Petr Novák
Mistr osvětlení DAD
Radko Orenič
Mistr osvětlení DJM
Stanislav Dvořák
+420 731 659 198
Mistr zvuku DAD
Josef Pácha
+420 733 368 997
Mistr zvuku DJM
Ondřej Černocký
+420 775 324 595

ODDĚLENÍ UMĚLECKÉ VÝPRAVY

Šéf výpravy a scénograf
+420 596 276 602
 
 
 
 
Vedoucí výroby kostýmů
Eva Janáková
+420 596 276 183
Vedoucí scénické výroby
Barbora Macháčová
+420 596 276 601
Provozní sklad kostýmů
+420 596 276 622
Z provozních důvodů je půjčování kostýmů pozastaveno.

 

ODDĚLENÍ PROVOZU

Šéf provozu a investic
RENÉ ČVANDA
+420 596 276 232
+420 725 973 384
rene.cvanda@ndm.cz
 
 
 
 
Správce budov DAD
Karel Ulrich
+420 596 276 426
Správce budov DJM
Tomáš Korbáš
+420 596 276 115
Správce počítačové sítě
Zdeněk Feruga
+420 596 276 277
Vedoucí zásobování
Markéta Halenková
+420 596 276 161
Vedoucí stravování
Lenka Sládková
+420 596 276 185

ODDĚLENÍ FINANCÍ

Správní ředitel
a šéf financí
VÍTĚZSLAV RASZKA
+420 596 276 114
 
 
 
 
Vedoucí ekonom
Jaroslav Gábler
+420 596 276 225
Vedoucí odd. práce a mezd
Šárka Vodičková
+420 596 276 125
Personální oddělení
Zdeňka Krejčí
+420 596 276 215
Personální oddělení
Eva Francová
+420 596 276 216