Ředitel
divadla
JIŘÍ NEKVASIL
+420 596 276 213
sekretariat@ndm.cz
Správní ředitel
a šéf financí
 VÍTĚZSLAV RASZKA
+420 596 276 114
 
Sekretariát
Miluše Rončková
+420 596 276 213
sekretariat@ndm.cz
miluse.ronckova@ndm.cz

UMĚLECKÉ VEDENÍ

Hudební ředitel opery
+420 601 371 458
marek.sedivy@ndm.cz
Šéf činohry
+420 731 659 197

 
 
 

ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ

Tisková mluvčí
a PR 
ŠÁRKA SWIDEROVÁ
+420 596 276 299
+420 604 238 789
Manažerka zahraničních vztahů
SOŇA ZAPLETALOVÁ
+420 596 276 214
+420 725 716 375
 
 

ODDĚLENÍ MARKETINGU A OBCHODU

Šéfka marketingu 
a obchodu
MARKÉTA CHLEBOVÁ
+420 596 276 133
+420 734 304 344
 
 
 
 
Kreativní produkční marketingu
ANDREA PÁNKOVÁ
+420 596 276 333
+420 731 498 581
andrea.pankova@ndm.cz
Redaktorka, editorka
a správkyně webu
ZUZANA RAUSOVÁ
+420 777 011 484
zuzana.rausova@ndm.cz
   
Vedoucí obchodního odd., repertoárová tajemnice
MILENA SLADKÁ
+420 596 276 272
+420 734 302 837
Vedoucí oddělení
reklamy a propagace
HANA MARUŠÁKOVÁ
+420 596 276 129
+420 733 530 607
   

ÚSEK MIMOŘÁDNÝCH PROJEKTŮ – NDM Extra, Archiv, Ateliér pro divadelní vzdělávání

Šéfka mimořádných projektů
KATEŘINA SVOBODOVÁ
+420 596 276 201
+420 605 008 607
Manažerka pro mimořádné projekty
PETRA PIFKOVÁ
+420 596 276 152
+420 722 948 018
petra.pifkova@ndm.cz
 
 
 
Vedoucí archivu
LENKA SCHREIBEROVÁ
+420 596 276 282
Dokumentátorka a archivářka
umělecké produkce KAROLÍNA PEČENKOVÁ +420 596 276 263 karolina.pecenkova@ndm.cz
 
 
Koordinátorka projektu Ostravský divadelní archiv
TEREZA OSMANČÍKOVÁ
+420 596 276 239
+420 773 499 864
Vedoucí Ateliéru pro divadelní vzdělávání
DANIELA JIRMANOVÁ
+420 604 837 685
 
 

ODDĚLENÍ TECHNIKY

Technický šéf
OTAKAR MLČOCH
+420 596 276 141
+420 734 558 153
 
 
 
 
Jevištní mistři DAD
Radim Duraj
Viktor Muntág
Jevištní mistři DJM
Miloslav Novák
Petr Novák
Mistr osvětlení DAD
Radko Orenič
Mistr osvětlení DJM
Stanislav Dvořák
+420 731 659 198
 
Mistr zvuku DAD
Josef Pácha
+420 733 368 997
Mistr zvuku DJM
Ondřej Černocký
+420 775 324 595
Multimédia/videoprojekce
Roman Mrázek
Správce počítačové sítě
Zdeněk Feruga
+420 596 276 277
 

ODDĚLENÍ UMĚLECKÉ VÝPRAVY

Šéf výpravy a scénograf
+420 596 276 602
 
 
 
 
Zástupkyně šéfa výpravy pro kostýmní výpravu
Hana Kelar Knotková
+420 606 751 816
Vedoucí scénické výroby
Barbora Macháčová
+420 596 276 601
Vedoucí výroby kostýmů
Magda Samlíková
+420 596 276 183
Provozní sklad kostýmů
+420 596 276 622

ODDĚLENÍ PROVOZU

Šéf provozu a investic
RENÉ ČVANDA
+420 596 276 232
+420 725 973 384
 
 
 
 
Správce budov DAD
Karel Ulrich
+420 596 276 426
Správce budov DJM
Tomáš Najzar
+420 596 276 115
Vedoucí stravování
Lenka Sládková
+420 596 276 185
 
 

ODDĚLENÍ FINANCÍ

Správní ředitel
a šéf financí
VÍTĚZSLAV RASZKA
+420 596 276 114
 
 
 
 
Vedoucí ekonom
Jaroslav Gábler
+420 596 276 225
Vedoucí odd. práce a mezd
Šárka Vodičková
+420 596 276 125
Personální oddělení
Dagmar Štýberová
+420 596 276 215
Mzdové oddělení
Lenka Jarkulischová
+420 596 276 224
lenka.jarkulischova@ndm.cz
Mzdové oddělení
Lenka Bémová
+420 596 276 124
lenka.bemova@ndm.cz