Vystudoval obor dirigování na Pražské konzervatoři a na HAMU. Už během studií se stal uměleckým vedoucím souboru Ensemble Terrible HAMU, zaměřeného na aktuální hudební tvorbu mladých skladatelů. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů, např. u K. Kieslera (University of Michigan), V. Ponkina (Moskevská konzervatoř) nebo N. Baxy (Evropská hudební akademie Teplice). Z jeho prvních angažmá jmenujme soubor Toronto Canadian Opera Company, kde v sezóně 2012/2013 působil na doporučení Jiřího Bělohlávka jako asistent diri-genta v rámci nastudování inscenace Wagnerovy opery Tristan a Isolda. V lednu 2015 natočil dva klavírní koncerty Ludwiga van Beethovena s čínskou klavíristkou Fang Yuan a BBC Symphony Orchestra (Sony). V roce 2017 mu bylo uděleno stipendium Wagnerovské společnosti Bayreuther Festspiele 2017. V letech 2016–2018 byl šéfdirigentem Slezského divadla Opava, kde nastudoval opery: Sedlák kavalír P. Mascagniho (2016), Rusalka A. Dvořáka (2017), Falstaff G. Verdiho (2017) a Příhody lišky Bystroušky L. Janáčka (2018). Dále spolupracoval se Státní operou Praha (Verdi: Macbeth), Divadlem J. K. Tyla v Plzni (Chačaturjan: Spartakus; Verdi: Macbeth). V NDM se jako dirigent představil nastudováním Fibichovy Bouře (2016), od sezóny 2020/2021 se stane novým hudebním ředitelem operního souboru. Od sezóny 2018/2019 je také hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Mezi další hudební tělesa, s nimiž spolupracuje, patří: PKF – Prague Philhar-monia, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Česká filharmonie, Plzeňská filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská filharmonie České Budějovice ad. Jako dirigent se představil na významných domácích i mezinárodních hudebních festivalech, jako jsou Pražské jaro, Dvořákova Praha, Internationale Gluck Opern Festspiele v Norimberku, Chopinův festival v Mariánských Lázních, Hudební festival Mladá Praha nebo Mozartfest Würzbur.

 

Inscenační tým - Sezóna:
HUBIČKADirigent
MAŠKARNÍ PLESDirigent
Hudební nastudování
ZÁSNUBY VE SNU (Verlobung im Traum)Dirigent
Hudební nastudování
MAŠKARNÍ PLESDirigent
Hudební nastudování
ROBERT ĎÁBELDirigent
ROBERT ĎÁBELDirigent
BOUŘEHudební nastudování
Dirigent

Obsazení - Sezóna:
MAŠKARNÍ PLESDirigent
ROBERT ĎÁBELDirigent
RUSALKADirigent
MAŠKARNÍ PLESDirigent
ROBERT ĎÁBELDirigent
ROBERT ĎÁBELDirigent
BOUŘEDirigent