Ve spolupráci s uměleckou agenturou Presto uvádíme XXIII. Cyklus komorních koncertů, a to pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a náměstka primátora statutárního města Ostrava Ing. Zbyňka Pražáka, Ph. D. Koncerty probíhají v příjemném prostředí slavnostního sálu Divadla Jiřího Myrona. Vstupenky i abonentky ke koncertům jsou k dispozici v předprodeji NDM. V předprodeji si můžete zakoupit vstupenky na každý koncert zvlášť nebo zvýhodněné abonentní vstupné na celou řadu. Každý z večerů bude jedinečný a na každém z nich se setkáte s interprety, kteří jsou ve svém oboru špičkou. Ale hlavně načerpáte energii a krásno do dalších dní.

Cyklus se koná za finanční podpory Moravskosleszkého kraje a statutárního města Ostrava

Jitka Molavcová
Petr Špaček
Ivo Kahánek, Barbora Munzarová
Petr Maceček, Eliška Novotná

Fotograf koncertůMartin Kusyn

 
V sezóně 2023/2024 jsme uvedli
Podivuhodný kouzelník
Romantické smyčce
Magie klavíru
Musica a tre
Klavírní večer
Duo Vrámoll
Guarneri Trio Prague
Štěpán Rak
 
Sezóna 2022/2023
Láska, to (ne)jsou jen písmena
Recitál Petra Špačka
Chopin, Sandová a ti druzí
Medové housle
Kaleidoskop klavíru 
Na stejné vlně
Janáčkova hudební poezie
Jsme opravdu národ Komenského?
Hudební rozpravy
 
Sezóna 2021/2022