V rámci NDM EXTRA jsou ve výstavních prostorách budov Národního divadla moravskoslezského realizovány pravidelné výstavy. Ve foyer Divadla Jiřího Myrona se nachází Galerie Opera, v Divadle Antonína Dvořáka Galerie současné malby, která si od svého vzniku v roce 2013 našla pevné místo ve výtvarném výstavním umění. Obě galerie jsou otevřeny vždy hodinu před představením.

 

Galerie Opera Divadla Jiřího Myrona

 

Galerie současné malby Divadla Antonína Dvořáka

V Galerii Opera Divadla Jiřího Myrona  je celoroční výstavní program připravován především v součinnosti s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a hlavním kurátorem výstav Vladimírem Birgusem.
Archiv výstav Galerie Opera
 
V Galerii současné malby Divadla Antonína Dvořáka nabízíme celoroční sérii výstav prezentující výstavní cyklus současné malby a kresby především z řad výtvarníků spjatých s ostravským prostředím. Hlavním kurátorem výstav je Martin Mikolášek.
Archiv výstav Galerie současné malby