V rámci NDM EXTRA jsou ve výstavních prostorách budov Národního divadla moravskoslezského realizovány pravidelné výstavy. Ve foyer Divadla Jiřího Myrona se nachází Galerie Opera, v Divadle Antonína Dvořáka Galerie současné malby, která si od svého vzniku v roce 2013 našla pevné místo ve výtvarném výstavním umění. Obě galerie jsou otevřeny vždy hodinu před představením. Navštívit můžete také naši novou virtuální galerii.
 
GALERIE SOUČASNÉ MALBY
GALERIE OPERA
VIRTUÁLNÍ GALERIE
 
 
 
V Galerii současné malby Divadla Antonína Dvořáka nabízíme celoroční sérii výstav prezentující výstavní cyklus současné malby a kresby především z řad výtvarníků spjatých s ostravským prostředím. Hlavním kurátorem výstav je Martin Mikolášek.
Archiv výstav Galerie současné malby
 
V Galerii Opera Divadla Jiřího Myrona  je celoroční výstavní program připravován především v součinnosti s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a hlavním kurátorem výstav Vladimírem Birgusem.