Hlavní myšlenkou projektu Ostravského divadelního archivu je vytvoření platformy, která umožní odborníkům i veřejnosti přístup k informacím o významné součásti naší kultury – o ostravském divadelním životě od počátku po současnost. Zahrnovala by tak současná i minulá profesionální divadla, tedy: Národní divadlo moravskoslezské, Deutsches Theater, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava a Komorní scénu Aréna.

Hlavním cílem projektu je důsledně zpracovat, zrevidovat a shromáždit na jednom místě elektronické informace o historii ostravského profesionálního divadla, tak aby byly přístupné on-line všem zájemcům. Zároveň se tím zmapují všechny dostupné dokumenty a informace o nich (včetně místa jejich fyzického uložení), které využijí další badatelé.
 
Tato myšlenka navazuje na již probíhající digitalizaci – jak ji postupně (vzhledem ke svým personálním a finančním možnostem) pomalu, ale systematicky provádí NDM – a dále ji rozvíjí. Softwarový systém NDM po rozšíření umožní zpracovat a zahrnout i další divadla. Tento krok je svým způsobem i logický, neboť v letech 1980–1990 byla další dvě původně a nyní opět samostatná divadla – Divadlo Petra Bezruče a Divadlo loutek Ostrava – součástí Státního divadla Ostrava (dnes Národní divadlo moravskoslezské).
 
Prvním, ale podstatným krokem bude zhotovení elektronického soupisu divadelních inscenací jednotlivých divadel, tak jak jej právě kompletuje NDM. Tento systém umožňuje postupné doplňování informací – v soupisu repertoáru NDM jsou aktuálně zadány inscenace s těmito údaji: autor, název, datum premiéry, inscenační tým. Postupně nyní doplňujeme obsazení jednotlivých titulů spolu s termíny repríz. Dále je možné přidávat elektronicky další materiály, jako jsou divadelní plakáty, programy, fotografie, návrhy scény a kostýmů, recenze a další články z tisku a podobně. Tyto informace by poté byly zpřístupněny na internetu (dostupné z webových stánek jednotlivých divadel), zároveň by bylo v systému umožněno vyhledávání (podle názvu inscenace, jména, sezóny a podobně).
 
Cíle
  • shromáždění a zpřístupnění informací o ostravském divadelním životě na jednom místě
  • vytvoření odborného badatelského centra, zjednodušení a umožnění publikační činnosti
  • zjednodušení práce zaměstnanců divadel – dramaturgů, kteří budou moci jednoduše vyhledávat v systému (kdy se co hrálo, ve kterém z ostravských divadel, zjednoduší se vytváření rejstříků uměleckých osobností)
  • podpora studentských prací, uvedení studentů do praxe formou stáží, vytváření pracovních míst pro nezaměstnané
  • další povýšení ostravské divadelní kultury nad jiná města
Fáze
  • strategický plán na získání prostředků pro vznik elektronického soupisu a s ním souvisejícího technického zázemí
  • výběr lidí, kteří budou elektronický soupis vytvářet a doplňovat (je možná praxe studentů, vytváření pracovních míst pro nezaměstnané prostřednictvím stáží ve spolupráci s Úřadem práce Ostrava)
  • vytvoření soupisu repertoáru – vkládání ověřených údajů, práce s prameny ad.
  • digitalizace dostupných archiválií (možnost praxe studentů) a jejich uložení na internetový badatelský portál (některé archiválie by byly z důvodu autorských práv přístupné pouze v divadlech)
  • stálé doplňování o aktuální informace (monitoring médií, fotografie z nových inscenací atd.)
Budoucnost
Ideálem by bylo také fyzické shromáždění dokumentace ke všem ostravským divadlům na jednom místě – v Archivu města Ostravy. Ta je dosud uložena v jednotlivých divadlech a pracuje se s ní minimálně. Byla by možnost všechny tyto materiály soustředit, katalogizovat a správně o ně pečovat. Ve finální fázi by tak badatel na jednom místě mohl najít: prameny k jednotlivým inscenacím (tzn. programy, plakáty, návrhy scén a kostýmů, vývěsky, fotografie, záznamy o hostování, propagační materiály atd.), prameny a literaturu k osobnostem (herci, výtvarníci, ředitelé – články, rozhovory, fotografie atd.), jednorázovým akcím divadel (výstavy, happeningy, propagační materiály atd.), oceněním (Ceny Thálie, Ceny Alfréda Radoka, Ceny Divadelních novin atd.), divadelním či hudebním festivalům (pořádaným divadly, případně těm, kterých se divadla účastnila).
 
Na projektu se rozhodla spolupracovat všechna ostravská profesionální divadla: Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Komorní scéna Aréna.
 
Účast dále přislíbilo Ostravské muzeum, Slezské zemské muzeum, Archiv města Ostravy (metodická a odborná podpora) a Katedra divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci (praxe studentů a odborná spolupráce).