Projekt digitální databáze Ostravský divadelní archiv

Ostravský divadelní archiv je ojedinělý projekt, který si klade za cíl zmapovat historii českojazyčného profesionálního divadla v Ostravě a v digitální podobě ji zpřístupnit široké veřejnosti. Projektu se účastní Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Komorní scéna Aréna i nově vzniklé Divadlo Mír.

Samotný výzkum započal na jaře 2018 a v první fázi se soustředil na vytvoření elektronického soupisu repertoáru jednotlivých divadel. K základním informacím o inscenacích (kromě ověření přesných názvů) byla doplněna jména členů inscenačního týmu i data premiér a derniér. Pro podrobnější informace bylo nutné protřídit a prostudovat historické materiály uložené v jednotlivých divadlech. Do třídění, systematizace a katalogizace byly pojaty především texty divadelních her, programy, fotografie, scénografické i kostýmní návrhy, pozvánky na premiéry, soupisy hereckého obsazení, korespondence i novinové výstřižky či recenze.

Další část pramenů věnovali po uveřejnění výzvy dárci z řad bývalých zaměstnanců divadel i pravidelných návštěvníků ostravských scén. Na základě získaných programů, divadelních časopisů a dalších tiskovin byly doplněny některé chybějící či neúplné informace.

Údaje do vytvořené databáze (data repríz, jména herců apod.) byly také dohledávány či ověřovány v dobovém denním tisku a v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Národní divadlo moravskoslezské uzavřelo s touto organizací v květnu roku 2019 smlouvu o spolupráci na projektu Ostravský divadelní archiv, na jejímž základě dochází ke vzájemné výměně a zpřesňování informací, ale také ke spolupráci na zaznamenávání orální historie s významnými osobnostmi. Prostřednictvím těchto audio a audiovizuálních nahrávek jsou zachyceny jejich vzpomínky na divadelní provoz, tvorbu inscenací v jednotlivých divadlech nebo na spolupráci s dalšími kolegy.

Výsledná databáze nyní obsahuje název inscenace, jméno autora (autorů) inscenovaného titulu, jména členů inscenačního týmu, herecké obsazení (včetně alternací), datum i místo premiéry a derniéry všech inscenací
Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Divadla loutek Ostrava, Komorní scény Aréna i nově vzniklého Divadla Mír od doby jejich vzniku až do současnosti. Postupně se doplňují i data repríz a další zpřesňující informace.

Systém Ostravského divadelního archivu umožňuje vyhledávání nejen podle autora či názvu inscenace, ale také podle divadel i jejich scén. Všechny tyto kategorie lze libovolně kombinovat či časově ohraničit, čímž je umožněno co největší zpřesnění dotazu. V případě složených večerů jsou uvedené inscenace z důvodu vyhledávání uvedeny zvlášť. Zároveň mohl být titul uveden pod jiným či pozměněným názvem, doporučujeme proto ověřit si hledání také prostřednictvím jména autora.

Mapování divadelní historie je nikdy nekončící činnost, protože s každou další premiérou se dějiny ostravského divadelnictví rozšiřují. Stále se také objevují nové prameny, které je možné využít a přidat do kontextu bohaté historie ostravských divadel.

Projekt Ostravský divadelní archiv vznikl díky mimořádné dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava.
  
www.divadelniarchiv.cz