Činoherní studio

Činoherní studio NDM funguje od roku 2015. Vzhledem k množství zájemců jsou uchazeči přijímáni na základě talentových zkoušek. Pod vedením divadelních lektorek a ve spolupráci s profesionálními umělci se v Činoherním studiu NDM dlouhodobě rozvíjejí dramatické dovednosti a kreativní myšlení mládeže.
Více informací ZDE
 
Kontakt pro zájemce o Činoherní studio NDM: tereza.strmiskova@atelier-ndm.cz 
 
 

Open call pro mladé umělce

V rámci projektu Budoucnost=Teď! youth manifesto proběhl od 15. - 19. srpna 2022 v Ateliéru pro divadelní vzdělávání při NDM workshop autorského divadla. Závěrečná performance proběhla v pátek 19. srpna v 17 hodin před klubem Dock (Malá Kodaň).
Více informací ZDE
 
 

Divadelní kroužek Paměti národa

Na podzim 2020 jsme se stali ostravskými partnery celostátního projektu organizace Post Bellum, určeného mladým lidem, kteří se zajímají o moderní historii a baví je divadlo.
 
Skupina se schází pravidelně jednou týdně při dvouhodinové lekci vedené podle metodiky Paměti národa. Výstupem činnosti kroužku je zpracování konkrétního příběhu v podobě krátké divadelní performance.
V průběhu jednotlivých lekcí se setkáváme s pamětníky zpracovávaných událostí. Na pozadí konkrétního příběhu účastníci porozumí historickému kontextu 20. století a podstatě totalitních režimů. Vyzkoušejí si nejen profesi hereckou, ale mohou se stát i spoluautory scénáře, dramaturgy, scénografy či hudebníky – dle svých zálib a schopností. Nahlédnou tak do divadelní tvorby v celé její komplexnosti.
Ve školním roce 2020/2021 byla činnost kroužku z důvodu vládních restrikcí způsobených pandemií přerušena a částečně se pak přesunula do on-line prostředí. Tématem práce ve školním roce 2021/2022 byla „Cena svobody a demokracie“. V současné době pracujeme se vzpomínkami pamětníků z domova pro seniory Slunovrat, které zpracováváme na pozadí konkrétních dějinných mezníků 20. století. 
 
Více informací o projektu naleznete na stránkách Paměti národa: https://divadlo.pametnaroda.cz/
Kontakt pro zájemce o Divadelní kroužek Paměti národa: daniela.jirmanova@ndm.cz
 
Projekty pro mládež probíhají za podpory Statutárního města Ostrava a Ministerstva kultury. Děkujeme!