Ředitelé NDM   Historie opery   Historie činohry   Historie baletu   Historie muzikálu   Inspirativní paměť divadla   Leoš Janáček a ostravské divadlo  
 
1918   Jan Prokeš formuloval návrh k založení spolku, který by vybudoval důstojné české divadlo v Ostravě, přípravné práce založení spolku vykonal výbor ve složení Ferdinand Pelc (předseda), Jan Prokeš a Konstantin Grünwald (místopředsedové), František Špaček, František Pachner a Ladislav Knotek (jednatelé) a Jan Nohel
13. 10. 1918   založení Spolku Národní divadlo moravskoslezské, slavnostní ustavující valná hromada se konala v přeplněné zasedací síni radnice ve Slezské Ostravě
12. 8. 1919   zahájení činnosti Národního divadla moravskoslezského (zkratka NDMS) v budově Městského divadla (nynější Divadlo Antonína Dvořáka) slavnostním představením Smetanovy Prodané nevěsty; divadlo bylo od počátku čtyřsouborové - provozovalo činohru, balet, operu i operetu
1919   první šéf opery Emanuel Bastl (do roku 1927)
1919   první šéf baletu Achille Viscusi (do roku 1923)
1919   v sezóně 1919/1920 hraje NDMS střídavě v Národním domě (nynější Divadlo Jiřího Myrona) a v Městském divadle, kde se střídalo s německým souborem
1919   první ředitel NDMS Václav Jiřikovský (do roku 1923)
1920   budova Městského divadla se trvale stala sídlem NDMS (německý soubor se přesunul do Deutsches Haus)
1920   ředitel Jiřikovský se rozhodl rozpustit operetní soubor (operetu však uváděl soubor opery)
1923   od března do května pověřen vedením NDMS sbor, který tvořili Aleš Kovařík (předseda), Emanuel Bastl, Achille Viscusi, Karel Kügler a František Uhlíř
11. 2. 1923   operní orchestr NDM vedený Emanuelem Bastlem se poprvé představil koncertně
1923   ředitel NDMS František Uhlíř (do roku 1925)
1923   soubor operety byl obnoven
1924   šéfka baletu Milena Fuchsová
1925   vedením NDMS pověřena divadelní komise ve složení Leopold Dostal (předseda), Ladislav Knotek, Emanuel Bastl, Karel Prox a Bohuš Tichý (do roku 1926)
1925   šéf baletu Richard Stuchlý (do roku 1927)
1926   ředitel NDMS Miloš Nový (do roku 1930)
1927   šéf opery Jaroslav Vogel (do roku 1943)
1927   šéf baletu Max Semmler
1927   šéf baletu Loris Relský (do roku 1928)
10. 1. 1928   z iniciativy Jaroslava Vogela se konal první z cyklu pravidelných symfonických koncertů rozšířeného divadelního orchestru; v cyklu jako sólista vystoupil Igor StravinskijPaul Hindemith nebo Sergej Prokofjev
7. 10. 1929   vznik Studia NDMS uvedením premiéry hry Chlupatá opice Eugena O´Neilla; první ostravský pokus o divadelní avantgardu
1929   ostravské studio Československého rozhlasu začalo vysílat přímé přenosy operních i symfonických děl nastudovaných NDMS
1929   šéf baletu Saša Machov (do roku 1934)
1930   ředitel NDMS Ladislav Knotek (do roku 1939)
1930   prvním jmenovaným šéfem činohry se stal Jan Škoda
1931   činohra bez šéfa, Jan Škoda hostoval jako režisér (do roku 1932)
1932   šéfem činohry opět Jan Škoda (do roku 1937)
1934   šéf baletu Jaroslav Häusler (do roku 1938)
10/1936   ustavení Klubu českých a německých divadelních pracovníků jako výraz protifašistické solidarity (rozpuštěn 12. 10. 1938)
1937   šéf činohry Antonín Kurš (do roku 1938)
1938   šéfem baletu se stal Emerich Gabzdyl (do roku 1953)
1938   vedením činohry pověřen triumvirát Jiří MyronKarel Konstantin a Karel Melichar-Skoumal (do roku 1940)
1939   ředitel NDMS Karel Jičínský, který však krátce po svém nástupu rezignoval ze zdravotních důvodů
1939   vedením divadla pověřen triumvirát Adolf Eliášek, Jan Pacl a Karel Melichar Skoumal (do roku 1940)
1939   v budově Městského divadla se v sezóně 1939/1940 hrála česká i německá představení
1939 – 1940   rekonstrukce budovy Národního domu pro stálý provoz českého divadla v Moravské Ostravě (autoři projektu Evžen Friedl a Jan Jírovec, provedení stavby firma Artura Rozhona z Moravské Ostravy)
1940   ředitel NDMS (od února ČDMO) Jan Škoda, zároveň šéf činohry (do roku 1942)
1. 1. 1941   německý soubor zabral Městské divadlo pro svá představení a NDMS se provizorně přestěhovalo do Katolického domu na Přívozské ulici
1. 2. 1941   v Národním domě, který byl přestavěn na divadlo, byla zahájena česká představení; Národní divadlo moravskoslezské bylo přejmenováno na České divadlo moravskoostravské
1942   šéf činohry Jiří Myron (do roku 1944)
1942   ředitel ČDMO (od 1945 Zemského divadla v Ostravě) Jiří Myron (do roku 1946)
1943   šéf opery Jaroslav Krombholc (do roku 1944)
29. 8. 1944   budova Městského divadla těžce poškozena při leteckém bombardování Ostravy
1. 9. 1944   vzhledem k častým náletům a blížící se frontě byla všechny divadla v Protektorátu Čechy a Morava uzavřena
19. 5. 1945   první poválečné představení NDM – Hubička Bedřicha Smetany v Národním domě
1945   šéf opery Zdeněk Chalabala (do roku 1947)
1945   šéf činohry Miloš Wasserbauer (do roku 1946)
1945   budova Národního domu přejmenována na Lidové divadlo
1945   České divadlo moravskoostravské přejmenováno na Zemské divadlo v Ostravě
1945   šéf operety Jiří Strniště (do roku 1946)
1945   samostatný operetní soubor získal svůj vlastní sbor a orchestr
10. 10. 1945   zahájena činnost divadla pro děti a mládež Kytice (1. 12. 1945 Divadlo mladých, 1948 Městské divadlo mladých)
11. 5. 1946   znovuotevření Městského divadla po odstranění následků válečných škod slavnostním představením Smetanovy Libuše
1946   šéf operety Jiří Koldovský (do roku 1947)
1946   šéf činohry Zdeněk Hofbauer (do roku 1948)
1947   šéf opery Jaroslav Vogel (do roku 1948)
1946   ředitel Zemského divadla v Moravské Ostravě Stanislav Langer (do roku 1948)
19. 9. 1948   Zemské divadlo v Moravské Ostravě přejmenováno na Státní divadlo v Ostravě (zkratka SDO) a budova Městského divadla začala nést název Divadlo Zdeňka Nejedlého
1948   ředitel a zároveň šéf činohry SDO Antonín Kurš (do roku 1952)
1948   šéf operety Jan Pacl (do roku 1950)
1949   šéf opery Rudolf Vašata (do roku 1956)
1950   šéf operety Rudolf Lampa (do roku 1957)
1952   ředitel SDO Drahoš Želenský (do roku 1953)
1952   šéf činohry Jiří Dalík (do roku 1956)
1953   šéf baletu Robert Braun (do roku 1954)
2. 5. 1954   Lidové divadlo, nedlouho po smrti herce a režiséra činohry Státního divadla v Ostravě a jeho bývalého ředitele Jiřího Myrona, bylo přejmenováno na Divadlo Jiřího Myrona
1954   šéf baletu Emerich Gabzdyl (do roku 1971)
3. 5. 1954   v Divadle Zdeňka Nejedlého se konal zahajovací koncert nově založeného Ostravského symfonického orchestru (později přejmenovaného na Janáčkovu filharmonii Ostrava)
1954   ředitel SDO Miloslav Holub (do roku 1956)
1954 – 1956   první velká rekonstrukce dnešního Divadla Antonína Dvořáka (autor projektu Jan Tymich)
1. 9. 1956   ředitel SDO Vladislav Hamšík
1956   šéf činohry Miloš Hynšt (do roku 1958)
1956   šéf opery Josef Vincourek (do roku 1958)
1957   šéf operety Jan Pacl (do roku 1971)
1958   šéf opery Bohumil Gregor (do roku 1962)
1959   šéf činohry Radim Koval (do roku 1973)
1962   šéf opery Zdeněk Košler (do roku 1966)
10. 5. – 4. 12. 1966   rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona (autoři Petr Gleich – studie, Naďa Valíčková – stavební část, Rostislav Skalík – interiéry, Otakar Schindler – výzdoba opony a čel balkónů)
1966   šéf opery Jiří Pinkas (do roku 1978)
1969 – 1971   druhá podstatná přestavba dnešního Divadla Antonína Dvořáka (autor projektu Ivo Klimeš)
1970   šéfka baletu Jarmila Kovalová (do roku 1971)
1. 4. 1971   ředitel SDO Zdeněk Starý
15. 11. 1971   zahájení první celostátní činoherní přehlídky pod názvem Divadlo dnešku konané až do roku 1989
1971   šéf operety Mojmír Weimann (do roku 1981)
1972   šéf baletu Albert Janíček (do roku 1989)
1973   šéf činohry Jaroslav Švehlík, 16. 3. 1973 zemřel
1973   vedením činohry pověřen triumvirát Zdeněk StarýBedřich Jansa a Karel Vochoč (do roku 1974)
1974   šéf činohry Karel Vochoč (do roku 1981)
6. 12. 1976   vyhořelo Divadlo Jiřího Myrona
12. 11. 1977   premiérou Rostandova Cyrana z Bergeracu byla otevřena Komorní scéna SDO v bývalé budově Loutkového divadla Ostrava na Masarykově náměstí
1979   šéf opery Václav Návrat (do roku 1990)
1. 5. 1980   rozhodnutím zřizovatele (Severomoravský krajský národní výbor) byly včleněny do svazku SDO také Divadlo Petra Bezruče (pod názvem Činohra Petra Bezruče) a Krajské divadlo loutek (pod názvem Loutková scéna SDO)
1981 – 31. 12. 1989   šéf činohry Karel Brynda
1981   šéf operety Josef Kobr (do roku 1987)
28. 4. 1986   slavnostní znovuotevření Divadla Jiřího Myrona po rekonstrukci (autoři Ivo Klimeš – úvodní projekt, Hynek Váňa – prováděcí projekt, Radim Ulmann – návrh interiéru)
1987   šéf operety Karel Poloch (do 31. 12. 1989)
1. 1. 1989   ředitel SDO Dalibor Malina
21. 11. 1989   SDO s připojilo k celostátní stávce divadel proti komunistickému režimu (Loutková 
scéna tak učinila již den předtím)
1. 1. – 1. 5. 1990   šéf baletu Zdeněk Boubelík
1. 1. – 31. 7. 1990   šéf operety Karel Čepek
1. 1. 1990   šéf činohry Stanislav Šárský (do 31. 7. 1991)
1. 2. 1990   šéf opery Miloslav Nekvasil (do 31. 7. 1991)
1. 5. 1990   šéf baletu Petr Koželuh (do 31. 7. 1992)
15. 5. 1990   rozhodnutím umělecké rady divadla bylo Divadlo Zdeňka Nejedlého přejmenovánona Divadlo Antonína Dvořáka
1. 7. 1990   vystoupení Loutkové scény ze svazku SDO (dnes Divadlo loutek Ostrava)
1. 8. 1990   šéf operety Jiří Měřínský (do 31. 5. 1998)
1. 7. 1991   vystoupení Scény Petra Bezruče ze svazku SDO (dnes Divadlo Petra Bezruče)
1. 7. 1991   ředitel SDO (od ledna 1995 NDM) Ilja Racek
1. 8. 1991   šéf opery Ivan Pařík (do 31. 7. 1992)
1. 8. 1991   šéf činohry Michael Tarant (do 14. 2. 1993)
1. 8. 1992   šéf baletu Ivan Hurych (do 31. 7. 1993)
1. 8. 1992   šéf opery Luděk Golat (do 24. 2. 2006)
15. 2. 1993   vedením činohry pověřeni Vojtěch Kabeláč a Juraj Deák (do 31. 12. 1994)
1. 8. 1993   šéfka baletu Libuše Králová (do 30. 9. 1995)
24. 6. 1994   poprvé konán Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy s inscenací opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky
1. 9. 1994   ustaveno dětské Operní studio SDO
22. 10. 1994   poslední premiérou Komorní scény SDO v Loutkovém divadle byla inscenace Sen noci svatojánské Williama Shakespeara v režii Janusze Klimszy 
1994   šéf činohry Juraj Deák (do 31. 7. 2004)
24. 1. 1995   na schůzi Rady města Ostrava byla schválena změna názvu SDO na Národní divadlo moravskoslezské k 75. výročí založení divadla, tj. k 29. 4. 1995
1. 10. 1995   šéfka baletu Libuše Kuklová (do 31. 12. 1995)
1. 1. 1996   šéf baletu Igor Vejsada (do 30. 6. 2013)
13. 3. – 16. 3. 1997   první ročník přehlídky činoherních divadel v Ostravě známé dnes pod názvem OST-RA-VAR
1. 6. 1998   šéf operety Miroslav Urbánek (do 29. 2. 2006)
1. 9. 1998   pověřen řízením NDM Luděk Golat
1. 4. 1999   ředitel NDM Luděk Golat (do roku 2009)
9/1999 – 11/ 2000   po dobu rozsáhlé rekonstrukce DAD hrálo NDM v divadelním sále Domu kultury Vítkovice
31. 12. 2000   rekonstruovaná budova Divadla Antonína Dvořáka byla slavnostně otevřena světovou premiérou inscenace Zlaté rouno, na které se podílely všechny čtyři souboru NDM
4/2001   statutární město Ostrava udělilo budově Divadla Antonína Dvořáka titul DŮM ROKU 2000
2000 – 2001   stavba nové budovy umělecko-dekoračních dílen a skladů NDM za Divadlem Antonína Dvořáka
29. 6. 2001   poprvé byla inscenace uvedena v prostoru Zkušebny DAD, jednalo se o činohru Portugálie
1. 7. 2004   šéf činohry Janusz Klimsza (do 4. 6. 2008)
2005   NDM se stalo členem mezinárodní organizace Opera Europa
25. 2. 2006   šéf opery Oliver Dohnányi (do 28. 2. 2010)
30. 12. 2007   šéf operety Karel Mládek (do 31. 12. 2008)
5. 6. 2008   šéf činohry Pavel Šimák (do 31. 7. 2012)
1. 1. 2009   šéf operety Karol Kevický (do 30. 6. 2010)
18. 6. 2009   řízením NDM pověřena Miloslava Hercíková
5. 10. 2009   řízením NDM pověřen Pavel Šimák
1. 1. 2010   ředitel NDM Jiří Nekvasil
1. 3. 2010   hudebním ředitelem opery se stal Robert Jindra (do 30. 11. 2014)
1. 7. 2010   změna souboru operety na soubor operety/muzikálu, jeho šéfkou se stala Gabriela Petráková
27. 1. 2011   byla slavnostně otevřena Síň slávy NDM, dosud se v ní nacházejí tyto osobnosti: Radim KovalEmerich GabzdylVladimír BrázdaIlja Hylas a Vladimír Šrámek
14. 4. 2011   byla oficiálně ustanovena Umělecká rada NDM, poradní orgán ředitele divadla
1. 1. 2012   Peter Gábor se stal režisérem pověřeným přípravou sezóny 2012/2013 a od 1. 8. 2012 vystřídal  Pavla Šimáka ve funkci šéfa činohry
22. – 26. 6. 2012   první bienále festivalu NODO (Dny nové opery Ostrava / New Opera Days Ostrava)
25. 9. 2012   založen Ateliér pro děti a mládež při NDM
1. 7. 2013   šéfkou baletu se stala Lenka Dřímalová
1. 7. 2014   šéfem operety/muzikálu se stal Patrick Fridrichovský
1. 12. 2014    vedením opery pověřena produkční opery Valerie Hendrychová
1. 8. 2015   hudebním ředitelem opery se stal Jakub Klecker
2016  
vznikl projekt SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 z iniciativy NDM a Kulturního centra COOLTOUR
7. 12. – 11. 12. 2016
 
jubilejní 20. ročník přehlídky činoherních divadel v Ostravě známé dnes pod názvem OST-RA-VAR
6. 6. 2017
 
proběhla kolaudace nového Divadelního archivu NDM
15. 8. 2017
 
šéfkou operety/muzikálu NDM se stala Gabriela Petráková
podzim 2017  
započala rozsáhlá rekonstrukce DJM
28. 9. 2017
 
komponovaný večer k 110. výročí Divadla Antonína Dvořáka s názvem 110 LET DIVADLA ANTONÍNA DVOŘÁKA VE 110 MINUTÁCH
28. 9. – 28. 10. 2017
 
proběhla exteriérová výstava fotografií k 110. výročí otevření budovy Divadla Antonína Dvořáka (Městského divadla)
19. 10. 2017
 
nové dvojjazyčné (české a anglické) titulkovací zařízení operních představení
1. 1. 2018
 
šéfem činohry se stal Vojtěch Štěpánek
16. 9. 2018
 
otevřena nová komorní divadelní scéna pro 60 diváků Divadlo „12“ společně s barem Ve Dvanáctce
18. 10. 2018
 
uvedením opery Osud se NDM stalo celosvětově druhým divadlem, kde bylo uvedeno kompletní dílo Leoše Janáčka
20. 10. 2018
 
uvedeny do provozu nové prostory Ateliéru NDM
28. 10. 2018
 
otevřen nový slavnostní sál, který ve 100. sezóně nese jméno Edmunda Palkovského. Činnost sálu byla zahájena výstavou s podtitulem Od Národního domu k novodobé české státnosti (1894-1918).
16. 12. 2018
 
14. 2. 2019
 
ředitelem NDM Jiřím Nekvasilem a rektorem Ostravské univerzity Janem Latou podepsáno memorandum – oficiálně založena Operní akademie Ostrava
10. 3. – 30. 6. 2020   přerušení divadelního provozu v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 (odehrál se pouze baletní večer Tanec z celého srdce pro vás dne 16. 6. 2020 v DJM)
1. 8. 2020   hudebním ředitelem opery se stal Marek Šedivý
30. 9. 2020   proběhla první zkouška v pavilonu G na Černé louce
12. 10. 2020 – 7. 6. 2021   opětovné přerušení divadelního provozu v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 (probíhaly pouze on-line premiéry, koncerty a živá vysílání)
1. 8. 2022   soubor opereta/muzikál začal používat název muzikál
2. – 10. 3. 2024
4. – 12. 5. 2024
  dvojí provedení Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024 – kompletní uvedení všech 8 dokončených oper Bedřicha Smetany