* 19. května 1874, Praha – † 1. ledna 1950, Plzeň

Absolvent houslové hry na pražské konzervatoři u Antonína Bennewitze působil v letech 1905–1912 jako kapelník opery v Plzni, později V Ostravě od roku 1916 jako dirigent opery a v letech 1919–1927 první šéf opery NDM.

Na konci sezóny 1915/1916 byl do Ostravy angažován Emanuel Bastl, jeden z našich nejlepších operních dirigentů té doby. V divadle v Moravské Ostravě, které tehdy působilo v Národním domě, řídil operu až do roku 1919 a přešel i do nově založeného NDM, kde se stal šéfem opery. Významnou událostí první poválečné sezóny (ještě přes založením NDM) byl cyklus šesti Smetanových oper, které se hrály ve dnech 10. – 22. 5. 1919 (Prodaná nevěsta, Dvě vdovy, Hubička, Dalibor, Tajemství a Libuše).

Bastl byl znám jako významný smetanovský dirigent, důkladný, pilný. V jeho dramaturgickém plánu byl brán zřetel na tehdejší ostravské obecenstvo, naprosto nepřipravené na náročnou hudební formu jako byla opera. Jedna linie tvořila klasický český repertoár, do kterého zahrnul opery skladatelů jako byl Bedřich Smetana (v roce 1924 uspořádal smetanovský cyklus včetně dvojího provedení Mé vlasti), Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, ale do repertoáru zařazoval i soudobé autory Leoše Janáčka, Josefa Suka a Jaroslava Vogela. V druhé linie vybíral ze světového repertoáru díla pro svou dobu typická a dotyčný směr výrazně reprezentující, například staré francouzské opery – Bílá paní, Fra Diavolo, Postilion z Lonjumeau.

Úspěchy, kterých dosahovala ostravská opera ve svých počátcích, závisely i na dirigentech, kteří stáli po Bastlově boku – František Kubina, Jaroslav Vogel, Mirko Hanák, a na režiséru Karlu Küglerovi, a samozřejmě na souboru v čele s vynikajícími sólisty, jako byla Lída Mašková, Ada Nordenová, V. Kvapilová, Karel Kügler, Karel Kalmar, Boris Archipov, Stanislav Muž ad. Všichni přebrali po Bastlovi odpovědný postoj k reprodukovanému dílu (a neobvyklou úctu ke skladatelovu notovému zápisu i snaha o mimořádnou přesnost interpretace), což se stalo tradičním předznamenáním všech dalších etap historie ostravské opery.

Emanuel Bastl pořádal nepravidelně také symfonické koncerty (Symfonický koncert 11. 2. 1923, 13. 3. 1925, Beethovenovský koncert 26. 3. 1927 ke 100. výročí skladatelova úmrtí).
 
Inscenační tým - Sezóna:
LIBUŠEDirigent
AIDADirigent
LIBUŠEDirigent
LIBUŠEDirigent
AIDADirigent
BEETHOVENOVSKÝ KONCERTDirigent
BLUDNÝ HOLANĎANDirigent
DALIBORDirigent
KEJKLÍŘ U MATKY BOŽÍDirigent
LEGENDA O JOSEFUDirigent
LIBUŠEDirigent
MÁ VLASTDirigent
RUSALKADirigent
SÁBSKÁ KRÁLOVNA (KRÁLOVNA ZE SÁBY)Dirigent
TAJEMSTVÍDirigent
DALIBORDirigent
EVADirigent
FIGAROVA SVATBADirigent
LIBUŠEDirigent
SEDLÁK KAVALÍRDirigent
SMÍR TANTALŮVDirigent
ŠÁRKADirigent
ŠELMA SEDLÁKDirigent
BRANIBOŘI V ČECHÁCHDirigent
ČERT A KÁČADirigent
ČERTOVA STĚNADirigent
DALIBORDirigent
DEBORADirigent
DVĚ VDOVYDirigent
FIDELIODirigent
JAKOBÍNDirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
LIBUŠEDirigent
LOUISADirigent
NÁMLUVY PELOPOVYDirigent
TAJEMSTVÍDirigent
TANNHÄUSERDirigent
BRANIBOŘI V ČECHÁCHDirigent
ČERT A KÁČADirigent
ČERTOVA STĚNADirigent
DALIBORDirigent
DVĚ VDOVYDirigent
JAKOBÍNDirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
KÁŤA KABANOVÁDirigent
KOUZELNÁ FLÉTNADirigent
LIBUŠEDirigent
MÁ VLASTDirigent
TAJEMSTVÍDirigent
CARMENDirigent
ČERTOVA STĚNADirigent
DALIBORDirigent
DIMITRIJDirigent
HEDYDirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
LOHENGRINDirigent
PRODANÁ NEVĚSTADirigent
PSOHLAVCIDirigent
RADÚZ A MAHULENADirigent
RUSALKADirigent
SYMFONICKÝ KONCERTDirigent
TAJEMSTVÍDirigent
AIDADirigent
CARMENDirigent
ČERT A KÁČADirigent
DALIBORDirigent
DIMITRIJDirigent
JAKOBÍNDirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
PÁD ARKUNADirigent
PRODANÁ NEVĚSTADirigent
PSOHLAVCIDirigent
RADÚZ A MAHULENADirigent
RUSALKADirigent
AIDADirigent
BLUDNÝ HOLANĎANDirigent
ČERT A KÁČADirigent
DALIBORDirigent
HUGENOTIDirigent
JAKOBÍNDirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
LEŠETÍNSKÝ KOVÁŘDirigent
NEVĚSTA MESSINSKÁDirigent
PRODANÁ NEVĚSTADirigent
PSOHLAVCIDirigent
RUSALKADirigent
BLUDNÝ HOLANĎANDirigent
BOHÉMADirigent
ČERT A KÁČADirigent
JEJÍ PASTORKYŇADirigent
MAŠKARNÍ PLESDirigent
NA STARÉM BĚLIDLEDirigent
POSTILION Z LONJUMEAUDirigent
PRODANÁ NEVĚSTADirigent
RUSALKADirigent
ŠÁRKADirigent