SOUBOR BALETU V SEZÓNĚ 2018/2019

PŘEJÍT NA: VEDENÍ BALETU

 
PRVNÍ SÓLISTÉ V SEZÓNĚ
 
SÓLISTÉ
 
 
SBORISTÉ S POVINNOSTÍ SÓLA
 
Barnaby James Packham               

 

 

 

 
STÁLÍ HOSTÉ
 
DLOUHODOBÁ DOVOLENÁ
  

VEDENÍ BALETU

Šéfka baletu
 
Tajemnice baletu
Petra Kováčová
+420 733 531 401
Produkční baletu
Pavlína Macháčová
+ 420 733 714 373
Hlavní baletní mistr,
asistent choreografa,
repetitor
Baletní mistr, repetitor
 
 
Baletní mistr
 
Korepetitorka, inspicientka
Elena Podolchova
Inspicientka,
obsluha hudeb. zařízení
 
 
HOSTUJÍCÍ PEDAGOGOVÉ A ASISTENTI:
Alexej Afanassiev
Gustavo Bessera
Paul Chalmer
Václav Janeček
Nataša Novotná
Michal Štípa