SOUBOR BALETU V SEZÓNĚ 2019/2020

PŘEJÍT NA: VEDENÍ BALETU

 
PRVNÍ SÓLISTÉ V SEZÓNĚ
 
SÓLISTÉ
  
 
SBORISTÉ S POVINNOSTÍ SÓLA
 
 
 
 
 
 
 
STÁLÍ HOSTÉ
 
 
  
Americo de Jesus
Antonio Trerotola
 
   

VEDENÍ BALETU

Šéfka baletu
 
 
Tajemnice baletu
Kateřina Němcová
+420 733 531 401
Produkční baletu
Pavlína Macháčová
+ 420 733 714 373
Baletní mistr,
repetitor
Baletní mistr,
asistentka choreografa,
repetitorka
Asistentka choreografa,
repetitorka
Baletní mistr,
repetitor
Michel Bejar
 
Baletní mistr,
repetitor
Curtis Foley
 
 

KOREPETITOŘI:
Yaroslav Domanskiy
Oleksii Gerych
Elena Podolchova
Hana Lišková
Jana Zelenkova (obsluha hudebního zařízení)
 
INSPICIENTI:
Bohuslava Kráčmarová
Miroslava Mechelová
Elena Podolchova
 
FYZIOTERAPEUT:
Dominik Garnol