SOUBOR BALETU V SEZÓNĚ 2021/2022

PŘEJÍT NA: VEDENÍ BALETU

 
PRVNÍ SÓLISTÉ V SEZÓNĚ
 
 
 
 
SÓLISTÉ
 
 
 
 
SBORISTÉ S POVINNOSTÍ SÓLA
 
     
 
STÁLÍ HOSTÉ

VEDENÍ BALETU

Šéfka baletu
 
 
Tajemnice baletu
Kateřina Němcová
+420 733 531 401
Produkční baletu
Pavlína Macháčová
+ 420 733 714 373
Baletní mistr,
repetitor
Baletní mistr,
Asistentka choreografa,
repetitorka
Baletní mistr,
repetitor
 
 

KOREPETITOŘI:
Oleksii Gerych
Hana Lišková
Vlastimil Ondruška
Elena Podolchova
Ilona Polášková
 
Jana Zelenkova (obsluha hudebního zařízení)
 
INSPICIENTI:
Elena Podolchova
Bohuslava Kráčmarová
Slavomír Chmiel
 
SPORTOVNÍ MASÉR:
Tomáš Fajgl