PROVOZNÍ INFORMACE / KONTAKT 
 
Vítejte v archivu Národního divadla moravskoslezského. Najdete zde soupis inscenací od založení divadla v roce 1919 včetně dat premiér a inscenačních týmů, který tak reviduje, doplňuje a upřesňuje dosavadní soupis repertoáru, jenž vycházel v divadelních almanaších vydaných k 50, 60, 70, 80 a 90 letům od založení divadla.
 
Archiv se neustále rozšiřuje a vyvíjí, doplňujeme k inscenacím data a obsazení repríz všech inscenací (což v současné době můžete najít u inscenací od doby založení divadla až do konce třicátých let a také u inscenací z poslední doby). Pokud budete mít zpětnou vazbu k webovému archivu, připomínku, upřesnění nebo opravu dat, budeme rádi, pokud nám ji napíšete na mailovou adresu lenka.schreiberova@ndm.cz.
Více informací o provozu archivu NDM.
 
Vyhledávat v archivu můžete podle názvů inscenací, jmen autorů nebo umělců a také podle jednotlivých sezón. Divadelní hra mohla být uváděna pod různými či pozměněnými názvy (příkladem je například Shakespearova komedie Něco za něco uváděná pod názvem Veta za vetu). Doporučujeme proto ověřit si hledání také prostřednictvím jména autora.
Archiv ON-LINE
 
Od 1. května 1980 vstoupily do svazku s tehdejším Státním divadlem v Ostravě dva do té doby samostatné soubory Divadlo Petra Bezruče (v rámci SDO neslo název činohra Petra Bezruče) a Krajské divadlo loutek (označení loutková scéna, dnes Divadlo loutek Ostrava). K jejich opětovnému osamostatnění došlo až po roce 1989, Divadlo loutek Ostrava získalo zpět samostatnost 1. července 1990 a Divadlo Petra Bezruče 1. července 1991. Na zapracování těchto několika společných divadelních sezón pracujeme a brzy se v našem archivu objeví také.
 
Historické názvy Národního divadla moravskoslezského
Současný název nese Národní divadlo moravskoslezské od 29. dubna 1995, schválila jej Rada města Ostravy na schůzi dne 24. ledna 1995. V průběhu let divadlo působilo pod těmito názvy (v závorce jsou uvedené používané zkratky):
 
1919–1941 Národní divadlo moravsko-slezské (NDMS)
1941–1945 České divadlo moravskoostravské (ČDMO)
1945–1948 Zemské divadlo v Ostravě (ZDO)
1948–1995 Státní divadlo v Ostravě (SDO)
1995–dosud Národní divadlo moravskoslezské (NDM)
 
Historické názvy Divadla Antonína Dvořáka
Budova Divadla Antonína Dvořáka (DAD) nese svůj název od 15. května 1990. Od doby svého otevření v roce 1907 vystřídalo několik pojmenování (v archivu je pro lepší orientaci za dobovým názvem divadla uvedena zkratka DAD):
 
1907–1918 Stadttheater / Městské divadlo (užívány oba názvy)
1918–1939 Městské divadlo
1939–1945
Stadttheater
1945–1948 Zemské divadlo
1948–1990 Divadlo Zdeňka Nejedlého (DZN)
1990–dosud Divadlo Antonína Dvořáka (DAD)
 
Podrobná historie Divadla Antonína Dvořáka
 
 
 
Historické názvy Divadla Jiřího Myrona
Divadlo Jiřího Myrona (DJM) nese toto označení od 2. května 1954, kdy bylo na počest herce, režiséra a ředitele Jiřího Myrona přejmenováno. Otevřeno bylo už v roce 1894 a za dobu své existence neslo i tyto názvy (pro lepší orientaci je v archivu za dobovým názvem divadla uvedena zkratka DJM):
 
1894–1945 Národní dům
1945–1954 Lidové divadlo
1954–dosud Divadlo Jiřího Myrona
 
Podrobná historie Divadla Jiřího Myrona
 

Kromě dnešních dvou divadelních budov probíhal stálý divadelní provoz v historii NDM také v dalších budovách, například ve Staré střelnici (dnes už neexistuje, nacházela se v blízkosti Slezskoostravského hradu), v Lidovém domě v Moravské Ostravě (na dnešní Veleslavínově ulici), v Katolickém domě (na dnešní Přívozské ulici č. 8 / čp. 135; budova je součástí areálu České televize Ostrava), v Divadle loutek na Masarykově náměstí (tam kromě loutkové scény SDO měl svou Komorní scénu také činoherní soubor; budova se nachází na Masarykově náměstí č. 33), v Domě kultury města Ostravy (zde hrálo Divadlo Petra Bezruče, ale hrál zde i operetní soubor zejména v období let 1976–1986, kdy bylo požárem téměř zničeno Divadlo Jiřího Myrona), několik premiér se odehrálo také v Divadle Petra Bezruče (tehdejší správní budova divadla, kam se Divadlo Petra Bezruče po svém osamostatnění v roce 1991 přestěhovalo) a ve Studiu Parku kultury a oddechu na Černé louce. Kromě výše zmíněných prostorů hrálo divadlo také na mnoha dalších místech v rámci zájezdových představení.