Kontakt
Vedoucí divadelního archivu
Lenka Schreiberová
+420 596 276 282
 
Dokumentátorka a archivářka umělecké produkce
Karolína Pečenková
+420 596 276 263

Divadelní archiv Národního divadla moravskoslezského je oddělení umělecké dokumentace NDM, které shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje veškerý dokumentační materiál umělecké produkce NDM (fotografie, novinové výstřižky, tiskoviny NDM, divadelní programy a další materiály k inscenacím a osobnostem NDM), dále divadelní texty a teatrologickou literaturu publikovanou v periodických i neperiodických publikacích; dbá o jejich uchování a zpracovává je tak, aby mohl být co nejlépe využíván. Veškerý obsah Archivu ON-LINE i ostatních článků a materiálů umístěných v sekci Archiv na www.ndm.cz podléhá ochraně Zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění – Autorský zákon. Jeho šíření či jakékoli veřejné využití je možné pouze na základě souhlasu Národního divadla moravskoslezského.

Divadelní archiv Národního divadla moravskoslezského je pro veřejnost otevřen vždy ve čtvrtek od 8 do 14 hodin po předchozí domluvě. Nachází se v budově Divadla Jiřího Myrona, vstup přes vrátnici z Milíčovy ulice.
Výpůjční a badatelský řád divadelního archivu NDM (PDF)