Divadelní akademie třetího věku

Cyklus přednášek o historii a vývoji jednotlivých divadelních žánrů.
Každou druhou středu od 10 hodin od 11. října 2023 ve slavnostním sále Divadla Jiřího Myrona
Více informací ZDE

Seniorské divadelní studio

Určeno aktivním seniorům se zájmem o umění, s důrazem na divadlo.
Skupina se schází pravidelně jednou týdně v Ateliéru pro divadelní vzdělávání. Obsahem lekcí vedených divadelní lektorkou Vladimírou Dvořákovou je rozvíjení dramatických dovedností, tvůrčí psaní, relaxační techniky, ale také aktivity sociální – sdílení společných kulturních zážitků a dramatické zpracovávání vlastních vzpomínek.
Věci, květiny, lidé... představení Seniorského divadelního studia proběhlo 27. března 2022 v 17 hodin.
Foto Martin Kusyn
 
Ateliér připravil pro finále aktuálního Palachova týdne premiéru happeningu vycházejícího z autentických vzpomínek seniorů, kteří se v listopadu a prosinci zúčastnili divadelního workshopu iniciovaného organizací Post Bellum a Divadlem Paměti národa. Jádro skupiny tvořili členové Seniorského divadelního studia, s nimiž pracovala divadelní lektorka Vladimíra Dvořáková a vedoucí Ateliéru pro divadelní vzdělávání Daniela Jirmanová. Při výběru tématu z moderních dějin padla jednoznačná volba na rok 1968, který pro všechny zúčastněné představoval životní mezník a jejich vzpomínky na srpnové události jsou stále velmi živé. Pásmo dostalo název MŮJ ROK 1968. Premiéra se uskutečnila v prostorách Ateliéru v neděli 22. ledna v 15.00 hodin.
Foto Martin Kusyn
 
 
Projekty pro seniory probíhají za podpory Statutárního města Ostrava, Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje. Děkujeme!