Divadelní akademie třetího věku

Cyklus přednášek o historii a vývoji jednotlivých divadelních žánrů.
Každou druhou středu od 10 hodin od 5. října 2022 ve slavnostním sále Divadla Jiřího Myrona
Více informací ZDE
 

Seňor klub

Cyklus pravidelných setkání s emeritními umělci a bardy našeho divadla a dalšími zajímavými hosty, určený primárně seniorům. V Divadle „12“.

Seniorské divadelní studio

Určeno aktivním seniorům se zájmem o umění, s důrazem na divadlo.
Skupina se schází pravidelně jednou týdně v Ateliéru pro divadelní vzdělávání. Obsahem lekcí vedených divadelní lektorkou Vladimírou Dvořákovou je rozvíjení dramatických dovedností, tvůrčí psaní, relaxační techniky, ale také aktivity sociální – sdílení společných kulturních zážitků a dramatické zpracovávání vlastních vzpomínek.
Věci, květiny, lidé... představení Seniorského divadelního studia proběhlo 27. března 2022 v 17 hodin.
Foto Martin Kusyn
 
Ateliér při NDM připravil pro finále aktuálního Palachova týdne premiéru happeningu vycházejícího z autentických vzpomínek seniorů, kteří se v listopadu a prosinci zúčastnili divadelního workshopu iniciovaného organizací Post Bellum a Divadlem Paměti národa. Jádro skupiny tvořili členové Seniorského divadelního studia, s nimiž pracovala divadelní lektorka Vladimíra Dvořáková a vedoucí Ateliéru pro divadelní vzdělávání Daniela Jirmanová. Při výběru tématu z moderních dějin padla jednoznačná volba na rok 1968, který pro všechny zúčastněné představoval životní mezník a jejich vzpomínky na srpnové události jsou stále velmi živé. Pásmo dostalo název MŮJ ROK 1968. Premiéra se uskutečnila v prostorách Ateliéru v neděli 22. ledna v 15.00 hodin.
Foto Martin Kusyn
 
 
Projekty pro seniory probíhají za podpory Statutárního města Ostrava, Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje. Děkujeme!