Národní divadlo moravskoslezské připomíná od roku 2011 v rámci svého dlouhodobého projektu Inspirativní paměť divadla výrazné osobnosti z oblasti divadla, které spojily svůj život s Ostravou a podstatným způsobem ovlivnily kulturní život města Ostravy.

VLADIMÍR BRÁZDA (1920 – 2001) – dirigent, skladatel

MARTA ROSZKOPFOVÁ (1947) – scénografka

VLADIMÍR ŠRÁMEK (1927 – 2012) – scénograf

JAROSLAV VOGEL (1894 – 1970) – dirigent, skladatel, autor první monografie o L. Janáčkovi

FRANTIŠEK KRASL (1912 – 2012) – fotograf

RADIM KOVAL (1924 – 1985) – herec 

EMERICH GABZDYL (1908 – 1993) – tanečník, choreograf

ILJA HYLAS (1922 – 1987) – režisér

JOSEF KOBR (1920 – 1999) – herec, komik

MILOSLAV NEKVASIL (1930) – režisér

ZDENĚK KOŠLER (1928 
– 1995) - dirigent a šéf opery 

JIŘÍ MYRON (1884 – 1954) – herec, režisér a ředitel

 
     
     
  VLADIMÍR BRÁZDA (1920 – 2001) – PAMĚTNÍ DESKA 
NDM iniciuje vznik pamětní desky osobnosti, která je jednoznačně spjata se slavnou érou ostravské operety – dirigentu a skladateli Vladimíru Brázdovi (1920–2001). Oslovujeme všechny, kteří chtějí společně s námi vzdát poctu této dirigentské legendě českého hudebně zábavného divadla a podílet se na realizaci pamětní desky. Vladimír Brázda žil v centru Ostravy na ul. Na Desátem 23, kde by pamětní deska měla být umístěna. Více
     
    MARTA ROSZKOPFOVÁ (1947) – VÝSTAVA A KATALOG
Výstava věnovaná scénografce Martě Roszkopfové v Ostravském muzeu od 7. 11. do 10. 12. 2013. Mimořádný projekt Ostravského muzea a NDM.
     
  VLADIMÍR ŠRÁMEK (1927 – 2012) – VÝSTAVA A KATALOG
Jedné z nejvýraznějších osobností historie ostravského divadla druhé poloviny 20. století – scénografu Vladimíru Šrámkovi (1927 – 2012) byla věnována výstava Ostravského muzea a NDM Magie divadelního prostoru / Scénograf Vladimír Šrámek a scénografie Státního divadla v Ostravě v letech 1960–1990 od 25. 9. do 28. 11. 2012 v Ostravském muzeu.
Katalog k výstavě ke stažení (PDF), obálka katalogu (PDF) 
Fotografie z vernisáže
Nekrolog Vladimíru Šrámkovi
     
  JAROSLAV VOGEL (1894 – 1970) – PAMĚTNÍ DESKA
Dne 11. ledna 2013 NDM za účasti pamětníků a uměleckých osobností Ostravy odhalili na domě v ulici Na Hradbách 23 pamětní desku připomínající jednoho z jeho obyvatelů: Jaroslava Vogela (11. 1. 1894 – 1. 2. 1970), dirigenta, hudebního skladatele, autora první monografie o Leoši Janáčkovi a dlouholetého šéfa opery Národního divadla moravsko-slezského. Pamětní deska vznikla díky podpoře Nadace LANDEK Ostrava. Autorem pamětní desky je Vladimír Kotek.
Fotografie z odhalení pamětní desky
     
  FRANTIŠEK KRASL (1912 – 2012) – VÝSTAVA 
NDM uspořádalo výstavu s názvem V Ostravě u příležitosti 100. výročí narození fotografa Františka Krasla (1912 – 2012). Výstava se uskutečnila od 26. 1. do 29. 2. 2012 v prostorách Galerie Thálie v Divadle Antonína Dvořáka. Kurátorem výstavy byl fotograf Martin Popelář. K připomínce se připojila také Komorní scéna Aréna – kurátorem této části byl Roman Polášek. František Krasl byl do Státního divadla v Ostravě přijat jako divadelní fotograf v roce 1954 a působil zde více než čtvrt století. 
Slovo kurátora k výstavě (PDF)
     
  SÍŇ SLÁVY
Dne 27. ledna 2011 v 17.30 hodin otevřelo Národní divadlo moravskoslezské v prostoru galerie (II. pořadí) Divadla Antonína Dvořáka tzv. Síň slávy. Tato stálá expozice je poctou nejvýznamnějším osobnostem historie NDM – a to v pěti divadelních „řemeslech“: opera, opereta, balet, činohra a scénické výtvarnictví. S nepominutelnými ostravskými osobnostmi těchto oborů se můžete seznámit díky životopisným medailonkům a vystaveným fotografiím. Pro první ročník Síně slávy NDM vybralo stávající vedení NDM herce a režiséra Radima Kovala (činohra), tanečníka a choreografa Emericha Gabzdyla (balet), dirigenta a skladatele Vladimíra Brázdu (opereta), režiséra Ilju Hylase (opera) a výtvarníka, dlouholetého šéfa výpravy NDM – tehdejšího Státního divadla v Ostravě Vladimíra Šrámka (scénografie).
Fotografie z otevření
     
  DOSTAVENÍČKA S OPERETOU, OPEROU 
Večery věnované Vladimíru BrázdoviJosefu KobroviMiloslavu Nekvasilovi