HISTORIE OPERY

Prvním šéfem souboru opery se roku 1919 stal Emanuel Bastl, jenž se už během 1. světové války uvedl jako dirigent smetanovských koncertů ještě u Drašarovy společnosti, která hrála v Národním domě...
 
Právě Emanuel Bastl vybudoval soubor, repertoár i vztah zdejšího publika k opeře. Základem repertoáru se stala především česká opera – ať už to byly opery Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, či právě Bedřicha Smetany, k jehož jubilejnímu výročí roku 1924 realizoval celý smetanovský cyklus.
 
Jaroslav Vogel v jeho šlépějích pokračoval, ale rozšířil český repertoár ještě o opery Leoše Janáčka, jímž se zabýval i badatelsky – je autorem jediné souborné monografie o jeho díle. Už v meziválečné době zazněly také slavné opery Kníže Igor (1933) A. P. Borodina, tehdy méně známá Verdiho opera Simone Boccanegra (1933), Wagnerovi Mistři pěvci norimberští (1928) či Parsifal (1929).
 
Poválečnou éru zahájila opera pod vedením Zdeňka Chalabaly, který objevil řadu pěveckých talentů, jakými byli Jiří Herold, Ivo Žídek, Zdeňka Diváková, Věra Heroldová či Marie Steinerová.
 
Členové prvního zpěvoherního sboru – dámy, zdroj archiv NDM
 
Tradice uvádění operních cyklů, se kterými začali už Bastl a Vogel, pokračovala i v poválečném období za vedení Rudolfa Vašaty – velkou událostí pro ostravské publikum se tehdy stal především Mozartův cyklus oper, baletů a komorních děl ke 200. výročí skladatelova narození (1956) a v témže roce také provedení kompletního cyklu Smetanových oper v rámci Ostravského hudebního máje.
 
První významné zájezdy souboru do zahraničí, zejména do Španělska a Itálie, proběhly za šéfovského období dirigenta Jiřího Pinkase v 60. a 70. letech. Hojně tehdy režíroval Ilja Hylas, v jehož režii vznikly inscenace opery Bohuslava Martinů Řecké pašije (1969), Brittenův Sen noci svatojánské (1969) či Janáčkova Šárka (1978). Opětovně se v souboru opery objevily výrazné pěvecké osobnosti – Eva Kinclová, Miloslava Ostatnická, Jozef Ábel, Jiří Čep, Jaroslav Hlubek, Ivan Kusnjer a mnozí další.
 
V porevoluční době krátce vedl soubor opery režisér Miloslav Nekvasil, jenž byl spojen s ostravskou operou už ale daleko dříve (od roku 1955) a který se zasloužil o uvedení dříve opomíjených titulů: Kubelíkovy Veroniky (1991) a Dvořákovy Armidy (1991).
 
Dlouhých čtrnáct let vedl soubor Luděk Golat, mezi jehož významné počiny patřilo zejména obohacení hudebního života uváděním oper na festivalu Janáčkovy Hukvaldy, ale také nastudování oper Brundibár Hanse Krásy (2001), Opera z pouti E. F. Buriana (2004) nebo Kolotoč Václava Trojana (2008). V inscenacích se od roku 1994 uplatňují také děti z Operního studia NDM vedeného Lenkou Živockou, pro něž bylo napsáno i několik autorských oper, pro zajímavost třeba Broučci (1995) Ladislava Matějky s libretem Miloslava Nekvasila nebo Helebrandovy Jesličky sv. Františka (1996), které se s velkým úspěchem hrají v období Vánoc téměř každou sezónu už více než dvacet let.
 
Členové prvního zpěvoherního sboru – pánové, zdroj archiv NDM
 
V letech 2010–2015 byl hudebním ředitelem opery Robert Jindra, který se mimo jiné zasloužil o zahájení dramaturgického cyklu Operní hity 20. století, v rámci něhož byla inscenována velká díla tohoto období, zejména pak autorů, kteří v Ostravě pobývali nebo ji navštívili – Stravinského Život prostopášníka (2012), Janáčkovy Výlety páně Broučkovy (2014) či Prokofjevův Ohnivý anděl (2015) ad. Rozšířil soubor stálých hostujících sólistů a dirigentů o výrazné domácí a zahraniční umělecké osobnosti. V tomto směru na něj navazoval i  Jakub Klecker, který byl hudebním ředitelem opery v letech 2015-2020.
 
Současný program opery dále rozvíjí Marek Šedivý, který stojí v čele souboru od začátku sezóny 2020/2021. Opera Národního divadla moravskoslezského je v posledním desetiletí díky své dramaturgii a vysoké interpretační úrovni vnímána jako jeden z nejlepších operních souborů v Česku.
 
Mezi všemi soubory Národního divadla moravskoslezského najdeme nejvíce nositelů Thálií právě v souboru operním, a to hned 15! Mezi devíti nositeli ceny za umělecké výkony v operních inscenacích NDM jsou pánové Gianluca Zampieri, Jacek Strauch, Aleš Briscein, Thomas Weinhappel a dámy Iordanka Derilova, Maida Hundeling, Eva Dřízgová-Jirušová a Jana Šrejma Kačírková, přičemž poslední dvě jmenované pěvkyně jsou dokonce dvojnásobnými nositelkami Ceny Thálie! Za celoživotní mistrovství v oboru pak získali ocenění tito bývalí členové ostravské opery: Ivo Žídek, Jiří Zahradníček, Richard Novák, Ludmila Dvořáková a Helena Tattermuschová.
(Tereza Osmančíková)
 
ŠÉFOVÉ SOUBORU OPERY
1919–1927     Emanuel Bastl 1949–1956     Rudolf Vašata 1979–1990     Václav Návrat
1927–1943     Jaroslav Vogel 1956–1958     Jaroslav Vincourek 1990–1991     Miloslav Nekvasil
1943–1944     Jaroslav Krombholc 1958–1962     Bohumil Gregor 1991–1992     Ivan Pařík
1945–1947     Zdeněk Chalabala 1962–1968     Zdeněk Košler 1992–2006     Luděk Golat
1947–1948     Jaroslav Vogel 1968–1978     Jiří Pinkas 2006–2010     Oliver Dohnányi
HUDEBNÍ ŘEDITELÉ OPERY
2010–2015     Robert Jindra 2015–2020     Jakub Klecker 2020–dosud    Marek Šedivý
 
 V roce 2019 jsme oslavili 100 LET OPERY NDM. K tomuto datu měl soubor opery za sebou 679 premiér.