Operní studio NDM, které je ve své podstatě republikovým unikátem, bylo založeno v roce 1994. Nastudovalo řadu dětských oper a jeho členové se ujímají sborových i sólových rolí v opeře, činohře, baletu a muzikálu NDM. Jeho uměleckou vedoucí se stala Lenka Živocká, tehdejší korepetitorka opery Národního divadla moravskoslezského, a vede je po celou dobu. Operní studio je rozděleno do tří skupin podle věku a výkonnosti: přípravka 5–9 let, studio 9–13 let, komorní sbor 13–19 let. Další náplní práce studia jsou koncertní vystoupení, natáčení a realizace samostatných projektů. V sezóně 2022/2023 vystupovali členové studia v operních inscenacích Hubička, Prodaná nevěsta, Rusalka, Tanec nevděčnic & Dido a Aeneas, Tannhäuser, Tosca, v činoherních inscenacích Revizor, Donaha! (Hole dupy), Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, Nora, v baletech Louskáček – Vánoční koleda, Coppélia a v muzikálech Kočky a Producenti. V sezóně 2023/2024 oslaví Operní studio NDM 30 let od svého založení. Při této příležitosti se v průběhu celé sezóny uskuteční řada akcí: členové studia se budou například podílet na chystané premiéře muzikálu Oliver!
Tosca
Prodaná nevěsta
Dido a Aeneas
Tannhäuser
Revizor
Nora
Fotografové Martin Kusyn, Martin Popelář
Historie Operního studia NDM
Když se v roce 1994 začala připravovat premiéra Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky, přál si její režisér David Sulkin obsadit do dětských rolí této opery děti, a nikoliv dospělé pěvkyně. Proto uspořádal už v roce 1993 konkurz na dětské role, v němž byly vybrány nadané děti se schopností prosadit se na divadelním jevišti. Tehdejší šéf opery NDM Luděk Golat poté přišel s myšlenkou, že by děti, které po nastudování Janáčkovy opery už měly zkušenosti s divadelním provozem, mohly ve svém koníčku pokračovat a podílet se i nadále na inscenacích tehdejšího Státního divadla v Ostravě. Jednalo se o republikový unikát, protože zatímco baletní školičky se v rámci divadel objevovaly vcelku běžně, operní studio fungovalo pouze v Ostravě. Příhody lišky Bystroušky se poprvé hrály 11. června 1994, tedy ve stejném roce, kdy bylo oficiálně ustanoveno Operní studio SDO (od roku 1995 se změnil název divadla na dnešní Národní divadlo moravskoslezské a upravilo se tedy i pojmenování studia). Byl vypsán další konkurz, který umožnil nově založenému seskupení rozšířit své řady. Už v sezóně 1994/1995 děti z Operního studia NDM pod vedením Lenky Živocké, která stojí v čele studia dodnes, nastudovaly školní scénu z Dvořákova Jakobína a účinkovaly rovněž v Bizetově Carmen. Samostatným projektem Operního studia NDM byla inscenace opery Archa Noemova Benjamina Brittena, kterou studio uvedlo ve spolupráci se žáky Základní školy Leoše Janáčka na Hukvaldech poprvé na druhém ročníku festivalu Janáčkovy Hukvaldy – režisérem byl opět David Sulkin.
Významným úspěchem Operního studia NDM bylo nastudování původní opery Ladislava Matějky Broučci podle předlohy Jana Karafiáta. Premiéra inscenace, jejímž režisérem byl Miloslav Nekvasil a dirigentem Václav Návrat, se konala 21. října 1995 v Divadle Antonína Dvořáka. S touto inscenací se operní soubor Národního divadla moravskoslezského zúčastnil třetího ročníku Festivalu českého hudebního divadla v Praze v roce 1997 a Operní studio NDM zde získalo cenu Libuška za výkon v inscenaci této opery.
 

PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY (1994)
Foto Josef Hradil

ARCHA NOEMOVA (1995)
Foto archiv NDM
BROUČCI (1995)
Foto Josef Hradil

Projekty Operního studia NDM
Pro Operní studio NDM byl důležitý rok 1996, kdy navázalo spolupráci s ostravským skladatelem Pavlem Helebrandem. Ten pro studio vytvořil hru se zpěvy s vánoční tematikou s názvem Jesličky svatého Františka. Ta se v režii Ilji Racka a v hudebním nastudování Jana Šrubaře v Národním divadle moravskoslezském hrála několik let ve vánočním čase; v roce 2005 byla oblíbená inscenace obnovena a v produkci Ilony Kučerové přesunuta do kostela sv. Václava, v letech 2015 a 2016 se uváděla opět také v Divadle Antonína Dvořáka. Mezi další projekty Operního studia NDM patří dětská opera Huga Colea Midasovy oslí uši (premiéra 24. června 1998 na 5. ročníku festivalu Janáčkovy Hukvaldy) nebo dětská opera Jaroslava Křičky Ogaři (premiéra 19. června 1999 na 6. ročníku festivalu Janáčkovy Hukvaldy) – obě režíroval Luděk Golat a hudebně nastudoval Václav Návrat spolu s dětmi ze Základní školy Leoše Janáčka na Hukvaldech. Tři díla Pavla Helebranda – muzikál Čarodějnice z Babí hůry psaný pro dospívající členky Operního studia NDM z roku 2002, Ngoa-É z roku 2006 na motivy Ezopových bajek a Balady z roku 2008 – byla dalšími inscenacemi, jejichž režisérem byl sám autor (hudebně první dva tituly nastudovala Lenka Živocká, Balady dirigent Theodore Kuchar).
 
MIDASOVY OSLÍ UŠI (1998)
Foto archiv NDM
OGAŘI (1999)
Foto archiv NDM
NGOA-É (2006)
Foto Josef Hradil

V sezóně 2007/2008 byla v Divadle Antonína Dvořáka v režii Luďka Golata a hudebním nastudování Jurije Galatenka uvedena opera Václava Trojana Kolotoč, při které na jevišti vystoupilo kolem šedesáti dětí povětšinou z Operního studia NDM. V průběhu sezóny 2010/2011 nastudovalo studio tři projekty – pohádková díla Princezna na hrášku Leona Juřici a Červená Karkulka a Perníková chaloupka Juraje Čiernika. Interaktivní operu Benjamina Brittena Hrajeme operu! – Kominíček nastudovali členové Operního studia NDM s operním souborem NDM v režii Lubora Cukra a hudebním nastudování Jana Šrubaře (premiéra 18. 9. 2011). K dalším dílům autora Pavla Helebranda patří například O pejskovi a kočičce (premiéra 6. 12. 2016), které je stále na repertoáru, nebo Evangelium podle houslí, se kterým se Operní studio NDM spoluúčastnilo v roce 2018 Mezinárodního festivalu Smetanova Litomyšl.
 
KOLOTOČ (2008)
Foto Josef Hradil
KOMINÍČEK (2011)
Foto Martin Popelář
O PEJSKOVI A KOČIČCE (2016)
Foto Martin Popelář

Kromě divadelních inscenací se Operní studio NDM prezentuje také koncerty – zmiňme alespoň Jarní koncert z roku 2003, kde zazněla hudba Bohuslava Martinů, Koncert k 10. výročí Operního studia z roku 2004, Koncert k 50. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu z roku 2005, na kterém se podílel také Dětský sbor z Hirošimy a Ostravský dětský sbor, Martinů Otvírání studánek z roku 2009, adventní koncert Tvé světlo realizovaný s občanským sdružením Bílá holubice z roku 2012 nebo koncert k 20. výročí založení Operního studia s Ivou Bittovou s názvem Iva Bittová pro velké a malé děti. Kromě koncertní činnosti má studio na svém kontě také několik vydaných CD.
 
ADVENTNÍ KONCERT (2012)
Foto Martin Popelář 

V rámci Národního divadla moravskoslezského se Operní studio NDM podílí na inscenacích všech čtyř souborů. Z operních titulů to byla například Pucciniho La Bohème (Bohéma) (1996), Debussyho Pélleas et Mélisande (1998), Oberon Carla Marii von Webera (1999), Mozartova Kouzelná flétna (2003), Řecké pašije Bohuslava Martinů (2005), Leoncavallovi Pagliacci / Komedianti (2008), opera Edvarda Schiffauera Vrať nám, ptáku, hastrmana uvedenou v NDM pod názvem Zob, zob, Zoban!!! (2017), Pucciniho Triptych (2018), Osud Leoše Janáčka (2018) nebo Maškarní ples Giuseppa Verdiho (2019).
 
KOUZELNÁ FLÉTNA (2003)
Foto Josef Hradil
ŘECKÉ PAŠÍJE (2005)
Foto Josef Hradil
PAGLIACCI / KOMEDIANTI (2008)
Foto Josef Hradil

V rámci činoherního souboru hostovaly děti z Operního studia NDM například v inscenaci McDonaghova Pána Polštářů (2005), Maryši bratří Mrštíků (2006), v Kanderově Cabaretu (2007), v dramatizaci Čapkovy Války s Mloky (2009), v dramatizaci Paní Bovaryové Gustava Flauberta (2017) nebo v  Revizorovi (2021). Z baletních titulů vystoupili členové Operního studia NDM v Louskáčkovi (2001 i 2010), Labutím jezeře (2002), Spartakovi (2005) v Nebezpečných známostech (2019), nebo v  Donu Quijotovi (2018). V muzikálovém repertoáru se členové studia podíleli na titulech zahrnujících mj. Frimlova Krále tuláků (2000), Popelku Vlastimila Ondrušky, Dagmar Hlubkové a Tomáše Vůjtka (2001), Lehárovu Zemi úsměvů (2003) nebo Wilsonův muzikál The Music Man (2006); z inscenací poslední doby to byla Helebrandova Kytice (2014) uvedená k výročí 20 let Operního studia NDM, Kočky (2018) nebo Děj se co děj (Anything Goes) (2019).
 
KYTICE (2014)
Foto Martin Popelář
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ
(2012 a 2016)
Foto Martin Popelář
ROMEO A JULIE, POSELSTVÍ LÁSKY (2017)
Foto Martin Popelář

V sezóně 2019/2020 vystupovali členové studia v operách Osud, Rusalka a Maškarní ples, v muzikálech Romeo a Julie, poselství lásky, Kočky a Děj se co děj (Anything Goes), v baletních inscenacích Nebezpečné známosti a Don Quijote a v činoherní inscenaci Donaha! (Hole dupy).  V sezóně 2020/2021 se členové studia podíleli na unikátním společném projektu všech uměleckých souborů Muž, který sázel stromy. Dále vystupovali v operách Tosca a Rusalka a v činoherní inscenaci Donaha! (Hole dupy). Ve spolupráci se souborem muzikálu připravilo Operní studio NDM na začátek sezóny 2020/2021 muzikál Pavla Helebranda Ó, ZOO! V sezóně 2021/2022 vystupovali členové studia v operních inscenacích Rusalka, Hubička, Tosca, v baletu Coppélia a v inscenacích činohry NDM Revizor, Donaha! (Hole dupy), Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy
(les, zr)