SMETANOVSKÝ OPERNÍ CYKLUS OSTRAVA 2024

4. –12. KVĚTNA 2024
 
Národní divadlo moravskoslezské  jako jediné operní divadlo v České republice (a tedy i na světě) uvedlo v roce 2024 cyklus všech osmi dokončených Smetanových oper ve vlastním nastudování. První cyklus proběhl v termínu od 2. – 10. března 2024 a byl zahájen přesně na den 200. narozenin autora operou Braniboři v Čechách. Druhé provedení začíná 4. května 2024 opět operou Braniboři v Čechách, v následujících dnech budou opery uváděny v chronologickém sledu. I tentokráte výjimku tvoří Libuše, jíž celý druhý cyklus znovu slavnostně skončí, a to 12. května 2024, v den 140. výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Březnové uvedení Smetanovského cyklu dosáhlo 94 % návštěvnosti, navštívilo jej téměř 4000 diváků, z toho 250 přijelo ze zahraničí. Děkujeme všem divákům za vytvoření krásné festivalové atmosféry!
OHLASY V MÉDIÍCH
OHLASY V ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍCH
 

 Z HISTORIE UVÁDĚNÍ SMETANOVSKÝCH OPERNÍCH CYKLŮ V NDM
 
 
Bedřich Smetana  & OPERA – u příležitosti Smetanova výročí vydalo Národní divadlo moravskoslezské publikaci libret všech dokončených oper, a to jak v českém originále, tak v novém anglickém překladu. Historicky jde o jejich vůbec první souborné vydání.

 
Kontaktní osoby:
Kateřina Svobodová: +420 605 008 607
Petra Pifková: +420 722 948 018
Zuzana Rausová: +420 777 011 484
 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, statutárního města Ostravy, pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Mgr. Jana Dohnala a hejtmana Moravskoslezského kraje.