SMETANOVSKÝ OPERNÍ CYKLUS OSTRAVA 2024 

V roce 2024 uplyne dvě stě let od narození českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824–1884) a zároveň si připomene 140. výročí jeho úmrtí.
 
Bedřich Smetana patří k zakladatelům moderní české hudby. A to nejen jako skladatel světového rozměru, ale též svou činností organizační a dirigentskou. Jako kapelník Prozatímního divadla (v podstatě umělecký šéf opery) v letech 1866–1874 svou systematickou prací dirigentskou i dramaturgickou položil základy budoucího souboru opery Národního divadla – prvního českého stálého operního souboru! Tuto práci však vzhledem k onemocnění a následné hluchotě musel již v roce 1874 opustit, komponovat však nepřestal, a tak v tomto období složil a dokončil nejen tři opery, ale i tak významná komorní díla jako oba dva smyčcové kvartety či dvě houslová dua Z domoviny a především cyklus symfonických básní Má vlast.
 
Oslavy 100. výročí jeho narození položily v roce 1924 v mladé Československé republice základ k Rokům české hudby, které se konají v letech, jejichž letopočet končí číslicí 4!
 
Operní tvorba patří k hlavním pilířům pozoruhodného skladatelského díla Bedřicha Smetany. Dokončil celkem osm oper a všechny jsou, včetně jeho prvotiny Braniboři v Čechách, zralými díly a přes konzistenci skladatelského rukopisu každé z nich je svou dramaturgií naprosto originální, každé z nich představuje jiný hudebně dramatický svět.
Není ve světové literatuře tolik skladatelů, jejichž poměrně rozsáhlé operní dílo lze takto uvádět celé, jako rovnocenné kompozice, byť každý titul je dramaturgicky a žánrově jiný. V české operní literatuře oba tyto principy – kompoziční zralost a dramaturgickou a žánrovou originálnost – u jedné každé opery najdeme rovněž u Bohuslava Martinů (1890–1959), u kterého je navíc počet dokončených kompozic oproti Bedřichu Smetanovi téměř dvojnásobný.
 
Ostravská opera poprvé uvedla cyklus Smetanových oper v roce 1924, tedy v šestém roce existence Národního divadla moravskoslezského. Celé Smetanovo operní dílo bylo na repertoáru ostravské opery i v roce 1956, celý smetanovský cyklus byl naposled v Ostravě uveden v roce 1984! V té tobě uvedlo také cyklus oper Bedřicha Smetany pražské Národní divadlo a od té doby se o něj nepokusilo již žádné operní divadlo u nás ani ve světě.
 
Po roce 1989 se Smetanovy opery z repertoáru našich operních scén poměrně vytratily (včetně pražského Národního divadla) a objevují se velmi sporadicky, méně, než si zaslouží.
 
Dramaturgie opery Národního divadla moravskoslezského se rozhodla tento stav tímto projektem zásadně změnit a dát od roku 2014 do roku 2024 zde, v Ostravě, v České republice, ve světě opět zaznít všem osmi dokončeným operám Bedřicha Smetany v inscenacích, které vzniknou v tomto období. Práce na projektu začaly v roce 2014 premiérou nové inscenace poslední skladatelovy opery ČERTOVA STĚNA, dále to byli v roce 2016 BRANIBOŘI V ČECHÁCH. Obě tyto inscenace se vrátí na repertoár Národního divadla moravskoslezského s novým obsazením a v obnoveném nastudování nejpozději v sezóně 2023/2024 pro uvedení v rámci celého cyklu. V dubnu 2017 do repertoáru přibývá opera TAJEMSTVÍ. V roce 2021 jsme nastudovali další titul, HUBIČKU v režii Jiřího Nekvasila. Ta měla z důvodu pandemické situace pouze on-line premiéru na TV NOE a You Tube kanále TV NOE, která se konala 1. července 2021 v 19 hodin. Po rozvolnění protipandemických opatření mohla 23. září 2021 v Divadle Antonína Dvořáka proběhnout její slavnostní premiéra před diváky. Na konci sezóny 2021/2022 jsme uvedli premiéru opery DVĚ VDOVY v režii slovinského režiséra a scénického výtvarníka Rocca.
V současné sezóně 2022/2023 jsme repertoár doplnili o další titul. V prosinci roku 2022 jsme uvedli premiéru opey PRODANÁ NEVĚSTA. Na červen 2023 připravujeme premiéru opery DALIBOR. V plánu je speciální dvojí uvedení opery LIBUŠE v intencích autora jako jedinečné slavnostní hry!
 
Cílem cyklu je dát vzniknout inscenacím, které nabízejí současný divadelní pohled na Smetanovo operní dílo s fantazií, vědomím souvislostí a plným respektem k dílu, hudbě a jeho bohatému vnitřnímu světu. A dát též možnost růstu nové generace interpretů – sólistů, dirigentů (nejen z českého prostředí); je to zároveň interpretační výzva pro operní orchestr a sbor!
 
Další ambicí Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024 je získat pro některé z inscenací tohoto cyklu zahraničního koproducenta a touto cestou dostat ne tak frekventované, přesto světové operní dílo Bedřicha Smetany na repertoár jiného evropského operního domu.
 
Další možní koproducenti na tomto projektu jsou v jednání.
 
Kompletní provedení Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024 bude dvojí:
1.    Začíná 2. března 2024 (den narození Bedřicha Smetany), přičemž v průběhu cca 10–12 dnů uvedeme chronologicky všech 8 dokončených oper.
2.    Končí 12. května 2024 (den úmrtí Bedřicha Smetany), přičemž cca od 30. dubna 2024 uvedeme chronologicky všech 8 dokončených oper.
 
Projekt Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024 předpokládá kromě nastudování a provedení nových inscenací Smetanových oper i řadu doprovodných akcí, seminářů, výstav, odborných publikací, vznik dokumentárního filmu, ale i možnost mezinárodní muzikologické konference na téma operní dílo Bedřicha Smetany.
 
Idea a vedoucí projektu: 
 
Jiří Nekvasil
ředitel Národního divadla moravskoslezského 
 
 
Slovo výtvarníka - Marek Pražák k vizuálu Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024
„K tvorbě loga pro Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024 jsem přistupoval několika dveřmi a ve dvou návrhových fázích. Otevřené dveře byly pro logo s portrétním znakem podobizny B. Smetany anebo pro geometrický symbol s písmem. Zvítězilo logo s portrétem, protože vede k okamžité identifikaci akce s osobností B. Smetany a také obsahuje emoci v barvě a ve výrazu tváře. Cyklus symbolizuje kruhové uspořádání loga od středobodu – podobizny B. Smetany, jako prvotní buňky české hudby. Buňka – kruh s červeným polem, ve kterém je podobizna, navazuje na manuál NDM tak, aby s ním byl logotyp kompatibilní a dal se rozpracovávat jak v barevnosti, tak znakově a kompozičně. Od středu se odvíjí kruhová pole, která jsou nositeli informace: modrý – názvu akce, bílý – názvů jednotlivých oper připravovaných a už prováděných, webu, detailních a konkrétních informací o jednotlivých titulech ap. Bílý kruh můžeme ‚nafukovat‘ a modulovat dle potřeby. Barevnost loga má symboliku v barevnosti české státnosti. Logo je koncipováno tak, aby bylo jednoznačně čitelné, důstojné a bylo variabilní v dlouhodobém horizontu.“

Grafické návrhy loga:

  1. Základní logo
  2. Logo s operami připravovanými + již prováděnými
  3. Logo – příprava pro aktivní web