OPERY TEREZÍNSKÝCH SKLADATELŮ

NDM UVÁDÍ DÍLA NADĚJNÝCH PRVOREPUBLIKOVÝCH SKLADATELŮ, JEJICHŽ TVORBU I ŽIVOTY UKOČIL PŘEDČASNĚ HOLOCAUST

Opera Národního divadla moravskoslezského otevírá novou dramaturgickou řadu s názvem Opery terezínských skladatelů. Představí v ní opery tří pozoruhodných skladatelů, kteří byli nedílnou součástí meziválečné československé hudební scény: Hanse Krásy, Viktora Ullmanna a Pavla Haase. Žádný nepřežil kvůli svému židovskému původu druhou světovou válku.

Postupně uvedeme operní díla tří skladatelů meziválečné doby, do jejichž životů nemilosrdně zasáhla druhá světová válka. Vzhledem ke svému židovskému původu se stali v protektorátu Čechy a Morava občany druhé kategorie. Nejprve byli zbaveni většiny občanských práv, následně deportování do nacisty vytvořeného židovského ghetta v Terezíně a nakonec posláni ke „konečnému řešení“ do Osvětimi. Tragický  osud potkal všechny tři: Hanse Krásu (1899–1944), Viktora Ullmanna (1898–1944) a Pavla Haase (1899–1944). Z ghetta v Terezíně byli 16. října 1944 odvezeni transportem smrti do koncentračního tábora Osvětim II. – Březinka. Zde byli hned po příjezdu posláni na smrt a pravděpodobně 17. října všichni tři zavražděni v plynové komoře. Stejně tak mělo být z historie vymazáno jejich skladatelské dílo. Až teprve konec komunistické totality po roce 1989 přinesl postupně díla i osobnosti (nejen) těchto umělců zpět do našeho aktuálního kulturního a společenského prostředí a vědomí. Operní díla Hanse Krásy, Viktora Ullmanna a Pavla Haase uvádíme na naše jeviště v prvé řadě pro jejich nespornou inspirativní uměleckou kvalitu – jako pozoruhodná díla české operní tvorby první poloviny 20. století. A také jako částečné splacení dluhů a křivd nedávné minulosti. Jako součást poznání některých tvůrců pestré kulturní palety meziválečného Československa, které obě následující totality, nejprve nacistická a následně komunistická, postupně odsoudily k smrti a totálnímu zapomnění,“ píše v programu k premiéře opery Hanse Krásy Jiří Nekvasil,  ředitel Národního divadla moravskoslezského a zároveň režisér první z oper.

Cyklus jsme otevřeli nastudováním opery Hanse Krásy ZÁSNUBY VE SNU. Premiéra proběhla 17. února 2022 v Divadle Antonína Dvořáka. V Národním divadle moravskoslezském jsme operu uvedli vůbec poprvé. Realizováno v koprodukci s Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha.

Zásnuby ve snu
Zásnuby ve snu, foto Martin Popelář

Z trojice autorů byl opravdovým člověkem divadla právě Viktor Ullmann. Letošním příspěvkem našeho cyklu jsou dvě ze tří dochovaných oper tohoto těšínského rodáka – jednoaktové opery ROZBITÝ DŽBÁN (Der zerbrochene Krug) z roku 1942 a CÍSAŘ ATLANTIDY aneb Odepření smrti (Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung) z roku 1944. Obě díla vznikla během válečných let, to pozdější dokonce přímo v terezínském ghettu. Premiéra se uskutečnila 16. února 2023 v Divadle Antonína Dvořáka.

Rozbitý džbán
Císař Atlantidy, foto Martin Popelář

Třídílný cyklus Opery terezínských skladatelů je vedle Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024 druhým velkým příspěvkem opery Národního divadla moravskoslezského k Roku české hudby 2024. Tentokrát je čtyřka na konci data 17. října 1944 tragickým připomenutím násilné likvidace podstatné části české kulturní elity. I to by měl Rok české hudby, jehož tradici otevřely oslavy 100. výročí narození Bedřicha Smetany v mladé demokratické Československé republice v roce 1924, připomínat a reflektovat,“ uzavřel Jiří Nekvasil.