OPERY TEREZÍNSKÝCH SKLADATELŮ

NDM UVÁDÍ DÍLA NADĚJNÝCH PRVOREPUBLIKOVÝCH SKLADATELŮ, JEJICHŽ TVORBU I ŽIVOTY UKOČIL PŘEDČASNĚ HOLOCAUST

Opera Národního divadla moravskoslezského otevírá novou dramaturgickou řadu s názvem Opery terezínských skladatelů. Představí v ní opery tří pozoruhodných skladatelů, kteří byli nedílnou součástí meziválečné československé hudební scény: Hanse Krásy, Viktora Ullmanna a Pavla Haase. Žádný nepřežil kvůli svému židovskému původu druhou světovou válku. Cyklus otevíráme nastudováním opery Hanse Krásy ZÁSNUBY VE SNU (premiéra proběhla 17. února 2022 v Divadle Antonína Dvořáka).

Postupně uvedeme operní díla tří skladatelů meziválečné doby, do jejichž životů nemilosrdně zasáhla druhá světová válka. Vzhledem ke svému židovskému původu se stali v protektorátu Čechy a Morava občany druhé kategorie. Nejprve byli zbaveni většiny občanských práv, následně deportování do nacisty vytvořeného židovského ghetta v Terezíně a nakonec posláni ke „konečnému řešení“ do Osvětimi. Tragický  osud potkal všechny tři: Hanse Krásu (1899–1944), Viktora Ullmanna (1898–1944) a Pavla Haase (1899–1944). Z ghetta v Terezíně byli 16. října 1944 odvezeni transportem smrti do koncentračního tábora Osvětim II. – Březinka. Zde byli hned po příjezdu posláni na smrt a pravděpodobně 17. října všichni tři zavražděni v plynové komoře. Stejně tak mělo být z historie vymazáno jejich skladatelské dílo. Až teprve konec komunistické totality po roce 1989 přinesl postupně díla i osobnosti (nejen) těchto umělců zpět do našeho aktuálního kulturního a společenského prostředí a vědomí. Operní díla Hanse Krásy, Viktora Ullmanna a Pavla Haase uvádíme na naše jeviště v prvé řadě pro jejich nespornou inspirativní uměleckou kvalitu – jako pozoruhodná díla české operní tvorby první poloviny 20. století. A také jako částečné splacení dluhů a křivd nedávné minulosti. Jako součást poznání některých tvůrců pestré kulturní palety meziválečného Československa, které obě následující totality, nejprve nacistická a následně komunistická, postupně odsoudily k smrti a totálnímu zapomnění,“ píše v programu k premiéře opery Hanse Krásy Jiří Nekvasil,  ředitel Národního divadla moravskoslezského a zároveň režisér první z oper.

„Třídílný cyklus Opery terezínských skladatelů je vedle Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024 druhým velkým příspěvkem opery Národního divadla moravskoslezského k Roku české hudby 2024. Tentokrát je čtyřka na konci data 17. října 1944 tragickým připomenutím násilné likvidace podstatné části české kulturní elity. I to by měl Rok české hudby, jehož tradici otevřely oslavy 100. výročí narození Bedřicha Smetany v mladé demokratické Československé republice v roce 1924, připomínat a reflektovat,“ uzavřel Jiří Nekvasil.