Opera Europa

Organizace Opera Europa v současné době sdružuje 153 divadel a hudebních festivalů celkem z 39 zemí, například: z Anglie, Německa, Dánska, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Ruska, Lucemburska, Estonska, Finska, Portugalska, Norska, Švédska, Islandu; z těch vzdálenějších destinací např. z Ománu, Turecka, Severní Koreje, Japonska, Chile. Národní divadlo moravskoslezské je členem organizace Opera Europa od roku 2004.
 
Mezi nejvýznamnější aktivity organizace patří pořádání konferencí v členských zemích. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. Cílem konferencí, které jsou pořádány dvakrát za rok, je propagace opery jako stále živého hudebního žánru a zároveň inspirativní výměna profesních zkušeností pracovníků managementů operních domů a festivalů.

Po sedmi letech se vrátila konference opět do České republiky, tentokráte na Moravu (poprvé se konala Konference Opery Europy v ČR v roce 2007 v Praze). Jejím tématem byl Rok české hudby. Cílem pro Národní divadlo Brno a Národní divadlo moravskoslezské, organizátory konference, bylo podpořit mezinárodní věhlas české hudby a českých skladatelů.
Zúčastnili jsme se konference Opera Europa v Kyjevě:  18. – 20. května 2017, program konference
 
Zúčastnili jsme se konference Opera Europa v Parmě: 12. – 15. října 2017, program konference