Opera Europa

Organizace Opera Europa v současné době sdružuje 153 divadel a hudebních festivalů celkem z 39 zemí, například: z Anglie, Německa, Dánska, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Ruska, Lucemburska, Estonska, Finska, Portugalska, Norska, Švédska, Islandu; z těch vzdálenějších destinací např. z Ománu, Turecka, Severní Koreje, Japonska, Chile.

Národní divadlo moravskoslezské je členem organizace Opera Europa od roku 2004.
 
Mezi nejvýznamnější aktivity organizace patří pořádání konferencí v členských zemích. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. Cílem konferencí, které jsou pořádány dvakrát za rok, je propagace opery jako stále živého hudebního žánru a zároveň inspirativní výměna profesních zkušeností pracovníků managementů operních domů a festivalů.

V roce 2007 se konala konference v Praze a v roce 2015 na  Moravě - jejím tématem byl Rok české hudby; spolupořadatelem konference bylo Národní divadlo moravskoslezské a Národní divadlo Brno. Hlavním cílem konference bylo podpořit mezinárodní věhlas české hudby a českých skladatelů.

Jelikož chceme být v centru veškerého kulturního a operního dění, proto se Národní divadlo moravskoslezské pravidelně účastní vyhlášených konferencí organizace OPERA EUROPA.