KONFERENCE OPERA EUROPA 2014

20. – 23. listopadu 2014Ve dnech 20. – 23. listopadu 2014 se Ostrava stala středobodem veškerého evropského operního dění. NDM společně s Národním divadlem Brno hostilo významnou Mezinárodní konferenci Opera Europa 2014Tématem konference byl „Rok české hudby“ a jejím cílem bylo podpořit mezinárodní věhlas české hudby a českých skladatelů.

Organizace Opera Europa byla založena v roce 2001 a v současné době sdružuje 135 divadel a hudebních festivalů celkem z 36 zemí, například: z Anglie, Německa, Dánska, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Ruska, Lucemburska, Estonska, Finska, Portugalska, Norska, Švédska, Islandu; z těch vzdálenějších destinací např. z Ománu, Turecka, Severní Koreje, Japonska, Chile, aj. Opera Europa iniciuje mnoho aktivit, jež mají za úkol propagovat operu, jako stále živý a rozvíjející se žánr. Mezi její nejvýznamnější aktivity patří pořádání konferencí ve významných evropských kulturních městech, kterých se účastní přední operní manažeři, ředitelé a intendanti velkých operních domů. Konference se konají 2x do roka a jejich program se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. 

Ostravský program konference začal v sobotu 22. listopadu v 17.00 hodin besedou na téma „Opera v post-industriálním prostoru". David Devan, ředitel Opera Philadelphia, Graham Vick, ředitel Birmingham Opera a Jiří Nekvasil, ředitel NDM, porovnávali své zkušenosti a debatovali o výhodách či nevýhodách provozování operních domů v bývalých průmyslových oblastech, které dnes hledají svou identitu. V 19.30 hodin pak účastníci konference zhlédli operu Bedřicha Smetany
 Čertova stěna

Ostravská část konference měla pro účastníky i milé překvapení. „Nedělní dopoledne patřilo rodišti Leoše Janáčka. Návštěva se samozřejmě neobešla bez prohlídky rodného domu L. Janáčka, Památníku Leoše Janáčka, hukvaldské obory včetně sochy Lišky Bystroušky a kostela sv. Maxmiliána, kde malý Leoš hrával na varhany. V Památníku, který je dodnes v přesně takové podobě, v jaké jej L. Janáček obýval, se účastníci konference setkali i se samotným mistrem Janáčkem, ztvárněným ostravským hercem Tomášem Jirmanem, který tak podpořil genius loci tohoto mimořádného místa,“ uvedla koordinátorka ostravské části konference Valerie Hendrychová. Celý nedělní program byl zakončen uvedením Janáčkovy opery Káťa Kabanová.

Fotogalerie:


 
     
foto: Martin Popelář