OPERNÍ AKADEMIE OSTRAVA

Společný projekt Fakulty umění Ostravské univerzity (FU OU) a opery Národního divadla moravskoslezského rozvíjí aktivity stávajícího studentského Operního studia FU OU a propojuje je s uměleckým programem operního souboru NDM. Jeho cílem je poskytnout možnost studentské jevištní praxe ve standardních, plně profesionálních podmínkách a každou sezónu vytvořit repertoárovou operní inscenaci, ve které budou obsazeni studenti operního zpěvu a instrumentalisté FU OU v alternaci s profesionálními umělci NDM (orchestr a pěvci opery NDM, hostující pěvci).

Pilotní inscenací projektu se v sezóně 2018/2019 stalo komorní dílo pro pět sólistů s klavírním doprovodem – ČTYŘNOTOVÁ OPERA amerického skladatele Toma Johnsona. Na jevišti Divadla „12“ se v průběhu zkoušení setkali pouze studenti operního zpěvu s mnohými svými pedagogy, kteří byli obsazeni do stejných rolí – tedy v alternacích.

V následující sezóně (2019/2020) byla v rámci Operní akademie Ostrava realizována regulérní inscenace v Divadle Antonína Dvořáka. Diváky potěšila zřídkavě uváděná „klasicistní komedie o umění milovat“ – ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH Antonia Salieriho. Do nastudování byli v tomto případě zahrnuti nejen pěvci, ale také instrumentalisté FU OU.
Čtyřnotová opera
Škola žárlivých
Inscenace lyrické fantazie francouzského velikána Maurice Ravela DÍTĚ A KOUZLA v doprovodu klavíru byla v důsledku kultuře nepřejících dopadů světové pandemie realizována až v sezóně 2021/2022. Brilantní dílo, jež nenuceně komunikuje i s dětským divákem a hravou formou nabízí možnost prvního kontaktu s operou, se v Divadle „12“ těšilo velkému diváckému zájmu.
Dítě a kouzla
Dítě a kouzla
Pro sezónu 2022/2023 přináší dramaturgie tohoto projektu opět novou interpretační výzvu; dva barokní klenoty pocházející z prvního století existence opery jako hudebně-dramatického druhu. K nastudování opery-baletu TANEC NEVDĚČNIC Claudia Monteverdiho a opery DIDO A AENEAS Henryho Purcella byly mimo studenty zpěvu opět přizváni i studenti instrumentálních oborů FU OU. Inscenace představuje novou výzvu i pro samotné NDM, jelikož kromě Divadla „12“ prvně otevíráme pro předvádění operních děl také slavnostní sál Divadla Jiřího Myrona.
Tanec nevděčnic
Dido a Aeneas
Foto Martin Popelář
 
Národní divadlo moravskoslezské je jediným operním domem u nás, který tímto způsobem kooperace koncepčně a s dlouhodobou vizí spolupracuje s uměleckou vysokou školou na přípravě mladých pěvců a instrumentalistů pro profesionální dráhu, a to v plně profesionálních podmínkách.