LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY

 

PŘIHLÁŠKA NA LDŠ 2022 

PROGRAM  

Letní divadelní škola pro pedagogy je specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů NDM, externích odborníků a umělců NDM. Zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky), diskuse a reflexe.
 
Letos jsme kromě akreditovaného programu (naleznete v odkazu výše) připravili výživný OFFPROGRAM  v podobě jednodenního workshopu Anny Cónové a Tomáše Jirmana:
 

HURÁ NA POESII
29. 8. 2022, 10:00-16:00
Ateliér NDM

"Chceme se s pedagogy podělit o své zkušenosti, neb se mluvenému slovu v nejrůznějších podobách věnujeme už drahně let. Poskytneme praktický a někdy netradiční náhled, jak si představujeme předávání psané literatury posluchačům... Od reflexe toho, co nás na poesii přitahuje, přes objevování metafor a skrytých významů až po hledání cesty k osobité interpretaci veršů..."

 
Kapacita LDŠ i OFF PROGRAMU je omezena. Přihlašujte se do 31. 7. 2022 prostřednictvím online přihlášky (odkaz výše).

Kdo se může přihlásit?
•    učitelé 2. stupně ZŠ
•    učitelé gymnázií
•    pedagogové volného času
•    učitelé SOŠ a SOU
•    učitelé ZUŠ a SUŠ
•    vychovatelé školských zařízení
•    učitelé vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
•    učitelé VOŠ
•    asistenti pedagoga
•    studenti VŠ
 
 
Kontakt:
Kontakt pro školy: 
Tereza Strmisková
divadelní lektorka NDM
+420 731 505 858