Jubilejní ročník Letní divadelní školy pro pedagogy (30. – 31. 8. 2021) nese podtitul Zkracování vzdáleností, protože po dvouleté pauze a roční absenci osobního setkávání v oblasti kultury i školství totiž s radostí zkracujeme vzdálenost a boříme bariéru, kterou virtuální komprimace sdílení zkušenosti přes monitor nutně vytváří. Chceme poukázat na jedinečnost okamžiku divadelního setkání diváků a umělců, který je založen na společně sdíleném momentu, na osobní blízkosti diváka a umělce, která nám byla v rámci bezpečnosti odpírána.

S nutným vývojem prostředků virtuální komunikace je však spojeno i zkracování vzdáleností a větší mezinárodní dostupnost: Ateliér při NDM v uplynulé sezóně navázal mezinárodní spolupráci se dvěma slovinskými divadly. Na LDŠ 2021 tedy přivítáme i zahraniční umělce a divadelní lektory.
 

PROGRAM

PŘIHLÁŠKA