100 NDM

Galowy koncert operowy z okazji jubileuszu Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego

BAL MASKOWY

Opera w trzech aktach z 1859 roku

CYRULIK SEWILSKI!!!

Radujcie wybuch rury Fanfare! Wchodzi wielkiego cyrulik Figaro!

DZIECIĄTKO JEZUS

Świąteczna śpiewogra oparta na wołoskich sztukach ludowych

JULIETTA czyli SENNIK

Opera liryczna w trzech aktach z 1938 roku

LA TRAVIATA

Opera w trzech aktach i czterech obrazach z roku 1853.

OPERA CZTERONUTOWA

Divadlo „12“

Opera w czterech tonach?

PRZEZNACZENIE

Romanca z życia kompozytora

ROBERT DIABEŁ

Wielka Opera Francuzska (grand opéra) w pięciu aktach z 1831 roku Libretto Eu...

RUSAŁKA

Antonín Dvořák

więcej informacji
RUSAŁKA

Baśń liryczna w trzech aktach z 1901 roku

SZKOŁA ZAZDROSNYCH

Muzyczne dramma giocoso w dwóch aktach z 1778 roku

EXTRA ACTION - OPERA