KIEROWNICTWO TEATRU DRAMATYCZNEGO

Kierownik teatru dramatycznego
+420 731 659 197
 
Kierownik dramatu
+420 596 276 417
+420 733 531 402
Dramaturg
+420 596 276 525
 
Kierownik projektu dramatu
Romana Adámková
+420 596 276 345
+420 734 718 867
romana.adamkova@ndm.cz
Reżyser
     
 

ZESPÓŁ TEATRU DRAMATYCZNEGO

Soliści teatru dramatycznego
Robert Finta
     
 
Gości

Inspicjent 
Iveta Dienešová, Věra Kryšková

Sufler
Hana Heralová, Jana Hořínová