Zespół spektaklu - Sezon:
GOSPODA POD KAMIENNYM STOŁEMMuzyka
LASEKMuzyka
LASEKMuzyka