Zespół spektaklu - Sezon:
CATS (KOTY)Kierownik chóru
CATS (KOTY)Kierownik chóru
CATS (KOTY)Kierownik chóru
CATS (KOTY)Kierownik chóru