Obsada - Sezon:
MIĘDZYNARODOWA GALATancerze
Zdjęcia - Sezon:
MIĘDZYNARODOWA GALA
SPÍCÍ KRASAVICE (pas de deux Aurory a Desirého z 3. jednání)

Romina Kołodziej (Tancerze), Artemyj Pyzhov (Tancerze)
Zdjęcie od: Martin Popelář