Články z webu

SPARTAKUS - recenze
(7. 5. 2005)

Zespół spektaklu - Sezon:
DZIADEK DO ORZECHÓWAsystent choreografii
LA TRAVIATAChoreografia
DZIADEK DO ORZECHÓWAsystent choreografii
LA TRAVIATAChoreografia
DZIADEK DO ORZECHÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
LA TRAVIATAChoreografia
DZIADEK DO ORZECHÓWAsystent choreografii
LA TRAVIATAChoreografia
DZIADEK DO ORZECHÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
LA TRAVIATAChoreografia
DZIADEK DO ORZECHÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
LA TRAVIATAChoreografia
DZIADEK DO ORZECHÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
LA TRAVIATAChoreografia
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
LA TRAVIATAChoreografia
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
LA TRAVIATAChoreografia
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
LA TRAVIATAChoreografia
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWKorepetytor baletu i tańca
LA TRAVIATAChoreografia
LA TRAVIATAChoreografia