Zdjęcia - Sezon:
BRANDENBURCZYCY W CZECHACH
Já ale pravím: Nelze dále tu trpěti cizácké sbory. Už potřebí se chopit zbraně
a vyhnat z vlasti Branibory!


Jiří Miroslav Procházka, David Szendiuch
Zdjęcie od: Martin Popelář