Obsada - Sezon:
BRANDENBURCZYCY W CZECHACH
BRANDENBURCZYCY W CZECHACH
KATIA KABANOVÁ
KATIA KABANOVÁ
Zdjęcia - Sezon:
BRANDENBURCZYCY W CZECHACH
Kdož jste při mně, dokažte před soudem, kde jest pravda!
Sbor opery NDM

Jan Vacík
Zdjęcie od: Martin Popelář
BRANDENBURCZYCY W CZECHACH
Hlava má nechť padne! Pravda přece zvítězí!
Sbor opery NDM (soudci)

Jakub Tolaš, František Zahradníček, Jan Vacík, Martin Gyimesi
Zdjęcie od: Martin Popelář
KATIA KABANOVÁ
Jan Vacík, Eva Urbanová, Anna Nitrová
Zdjęcie od: Martin Popelář
KATIA KABANOVÁ
Jan Vacík, Eva Urbanová
Zdjęcie od: Martin Popelář
KATIA KABANOVÁ
Jan Vacík, Eva Dřízgová-Jirušová, Erika Šporerová, Eva Urbanová
Zdjęcie od: Martin Popelář