Zespół spektaklu - Sezon:
DON KICHOTDyrygent
DON KICHOTDyrygent
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKIWykonanie muzyczne
Dyrygent
DON KICHOTDyrygent
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKIWykonanie muzyczne
Dyrygent
SZKOŁA ZAZDROSNYCHDyrygent
DON KICHOTDyrygent
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKIWykonanie muzyczne
Dyrygent
DON KICHOTDyrygent

Obsada - Sezon:
DON KICHOT
CYRULIK SEWILSKI!!!
SZKOŁA ZAZDROSNYCHDirigent
DON KICHOT
PANI FAVART
PROCESDirigent
SZKOŁA ZAZDROSNYCHDirigent
DON KICHOT
DON KICHOT