SMETANOVSKÝ OPERNÍ CYKLUS OSTRAVA 2024 

 

V roce 2024 uplyne dvě stě let od narození Bedřicha Smetany a připomeneme si i sté výročí Roku české hudby, jehož základ byl ostatně položen v roce 1924 také ke Smetanovu výročí.
 
V rámci Smetanovského operního cyklu jsme na jeviště Divadla Antonína Dvořáka již přivedli Čertovu stěnu (2014) a Branibory v Čechách (2016), na jaře bude následovat Tajemství (2017). Soustavným uváděním oper Bedřicha Smetany bychom tak měli provést v roce 2024 celý cyklus osmi oper, jako tomu již v Ostravě bylo před sto léty: „Během čtyř sezón se mu (Emanuelu Bastlovi, pozn. aut.) podařilo nastudovat celé operní dílo Smetanovo, takže v r. 1924 – ke 100. výročí narození B. Smetany – byla ostravská opera schopna zahájit slavnostní jubilejní smetanovský cyklus, včetně orchestrálního provedení Mé vlasti,“ jak se dovídáme z almanachu 60 let Státního divadla v Ostravě.
Nebylo to však jediné uvedení celého cyklu. Smetanovi se věnoval také Rudolf Vašata, v roce 1956 bylo jeho zásluhou na repertoáru celé Smetanovo dílo i s fragmentem Violy. V roce 1984 byl pak celý cyklus uveden zásluhou tehdejšího šéfa opery, dirigenta Václava Návrata.
Smetanovo operní dílo – to je osm zralých děl, z nichž každé představuje jiný hudebně dramatický svět. Hned po Braniborech následovala Prodaná nevěsta, snad nejgeniálnější komická opera, která kdy byla napsána, pak Smetana pokračuje Daliborem, což je zase historický námět, ale už více stylizovaný než Braniboři. Přes slavnostní tablo Libuše se dostává k těm čtyřem závěrečným operám – počínaje konverzačními Dvěma vdovami přes prostonárodní Hubičku, která jde na český venkov, pak obraz maloměsta v Tajemství  a nakonec fantazijní a pro mě velmi autobiografická Čertova stěna. Smetanův operní cyklus je nesmírně cenný a my teď máme příležitost hledat jeho spojnici se současností. Myslím, že česká interpretační kultura by to neměla opomenout,“ prozradil Jiří Nekvasil na portálu operaplus.cz v rozhovoru s Pavlou Dluhoschovou.
(em)

 

Slovo výtvarníka - Marek Pražák k vizuálu Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024
„K tvorbě loga pro Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024 jsem přistupoval několika dveřmi a ve dvou návrhových fázích. Otevřené dveře byly pro logo s portrétním znakem podobizny B. Smetany anebo pro geometrický symbol s písmem. Zvítězilo logo s portrétem, protože vede k okamžité identifikaci akce s osobností B. Smetany a také obsahuje emoci v barvě a ve výrazu tváře. Cyklus symbolizuje kruhové uspořádání loga od středobodu – podobizny B. Smetany, jako prvotní buňky české hudby. Buňka – kruh s červeným polem, ve kterém je podobizna, navazuje na manuál NDM tak, aby s ním byl logotyp kompatibilní a dal se rozpracovávat jak v barevnosti, tak znakově a kompozičně. Od středu se odvíjí kruhová pole, která jsou nositeli informace: modrý – názvu akce, bílý – názvů jednotlivých oper připravovaných a už prováděných, webu, detailních a konkrétních informací o jednotlivých titulech ap. Bílý kruh můžeme ‚nafukovat‘ a modulovat dle potřeby. Barevnost loga má symboliku v barevnosti české státnosti. Logo je koncipováno tak, aby bylo jednoznačně čitelné, důstojné a bylo variabilní v dlouhodobém horizontu.“

 

Grafické návrhy loga:

  1. Základní logo
  2. Logo s operami připravovanými + již prováděnými
  3. Logo – příprava pro aktivní web

 

Audio-video ukázky