Obsada - Sezon:
CYRULIK SEWILSKI!!!
CYRULIK SEWILSKI!!!
ROBERT DIABEŁBertram, jeho přítel
CYRULIK SEWILSKI!!!
JULIETTA czyli SENNIKMuž s helmou / Obchodník se vzpomínkami / Žebrák
ROBERT DIABEŁBertram, jeho přítel
CYRULIK SEWILSKI!!!
JULIETTA czyli SENNIKMuž s helmou / Obchodník se vzpomínkami / Žebrák
OTTELOLodovico, vyslanec Benátské republiky
ROBERT DIABEŁBertram, jeho přítel
CYRULIK SEWILSKI!!!
OTTELOLodovico, vyslanec Benátské republiky
CYRULIK SEWILSKI!!!Bartolo, doktor
CYRULIK MA URODZINY!!!
Zdjęcia - Sezon:
ROBERT DIABEŁ
Z děsivého svazku vzešel syn, postrach kraje! Robert, syn ďábla, jehož jméno nosí.

Václav Čížek (Raimbaut, normandský venkovan), Miloš Horák (Bertram, jeho přítel), György Hanczár (Robert, vévoda normandský)
Zdjęcie od: Martin Popelář
ROBERT DIABEŁ
Pomstím se! Bojte se mého hněvu!


György Hanczár (Robert, vévoda normandský), Miloš Horák (Bertram, jeho přítel)
Zdjęcie od: Martin Popelář
ROBERT DIABEŁ
Běda! Můj otec nařídil, že dá mou ruku bez ohledu na mé srdce.
Robert, nevděčník, kterého jsem milovala, mě opustil.


Jana Sibera (Isabella, sicilská princezna), Miloš Horák (Bertram, jeho přítel)
Zdjęcie od: Martin Popelář
ROBERT DIABEŁ
V turnaji budou pokoušet štěstí všichni naši rytíři, pro slávu a pro svou dámu.
Princ z Granady žádá, aby byl ozbrojen vaší rukou.


Tomasz Suchanek (Ceremoniář), Jana Sibera (Isabella, sicilská princezna), Miloš Horák (Bertram, jeho přítel)
Zdjęcie od: Martin Popelář
ROBERT DIABEŁ
Ano, každá chyba je potěšení; budeme se kát, až je nebudeme moci páchat.


Miloš Horák (Bertram, jeho přítel), Václav Čížek (Raimbaut, normandský venkovan)
Zdjęcie od: Martin Popelář
ROBERT DIABEŁ
Králi pekel, vyzývám vás, jsem zavržený stejně jako vy! Řeholnice, slyšíte mě? Řeholnice, povstaňte!


Miloš Horák (Bertram, jeho přítel)
Zdjęcie od: Martin Popelář
ROBERT DIABEŁ
Nikdy, to je nemožné, se tvé neštěstí, synu, nevyrovná tomu mému.
Jaká muka; žít beze smyslu, nemoci milovat, nikdy nic nemilovat.


Miloš Horák (Bertram, jeho přítel), György Hanczár (Robert, vévoda normandský)
Zdjęcie od: Martin Popelář
ROBERT DIABEŁ
Třesu se. Chvěji se. Jak se rozhodnout? Nebesa!


Michaela Zajmi (Alice, normandský venkovanka), György Hanczár (Robert, vévoda normandský), Miloš Horák (Bertram, jeho přítel), Roman Vlkovič (Kněz)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK SEWILSKI!!!
Miloš Horák (Bartolo, doktor), Martin Šrejma (Hrabě Almaviva), Martin Gurbaľ (Basilio, učitel hudby), Erik Ondruš (Ambrož, Bartolův sluha)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK SEWILSKI!!!
Miloš Horák (Bartolo, doktor), Veronika Rovná (Rosina, Bartolova schovanka)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK SEWILSKI!!!
Veronika Rovná (Rosina, Bartolova schovanka), Miloš Horák (Bartolo, doktor)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK SEWILSKI!!!
Miloš Horák (Bartolo, doktor), Svatopluk Sem (Figaro, lazebník), Martin Šrejma (Hrabě Almaviva)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK SEWILSKI!!!
Martin Gurbaľ (Basilio, učitel hudby), Eva Dřízgová-Jirušová (Berta, služebná), Miloš Horák (Bartolo, doktor), Svatopluk Sem (Figaro, lazebník), Martin Šrejma (Hrabě Almaviva), Veronika Rovná (Rosina, Bartolova schovanka)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK SEWILSKI!!!
Svatopluk Sem (Figaro, lazebník), Martin Gurbaľ (Basilio, učitel hudby), Eva Dřízgová-Jirušová (Berta, služebná), Veronika Rovná (Rosina, Bartolova schovanka), Miloš Horák (Bartolo, doktor), Martin Šrejma (Hrabě Almaviva), Tomasz Suchanek (Oficír)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK MA URODZINY!!!
Miloš Horák, Marko Ivanović (Dyrygent)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK MA URODZINY!!!
Miloš Horák, Marko Ivanović (Dyrygent)
Zdjęcie od: Martin Popelář
CYRULIK MA URODZINY!!!
Miloš Horák, Marko Ivanović (Dyrygent)
Zdjęcie od: Martin Popelář