Články z webu

SPARTAKUS - recenze
(7. 5. 2005)

SPARTAKUS - recenze
(3. 5. 2005)

Zespół spektaklu - Sezon:
LA TRAVIATAChoreografia
LA TRAVIATAChoreografia
LA TRAVIATAChoreografia
LA TRAVIATAChoreografia
LA TRAVIATAChoreografia

Obsada - Sezon:
KARTY ROSSINIEGO
DON KICHOT
KARTY ROSSINIEGO
DON KICHOT
JEZIORO ŁABĘDZIE
KOPCIUSZEK

DON KICHOT
JEZIORO ŁABĘDZIE
KOPCIUSZEK

TRZEJ MUSZKIETEROWIE
DZIADEK DO ORZECHÓW
JEZIORO ŁABĘDZIE
KOPCIUSZEK

LA TRAVIATA
SEN NOCY LETNIEJ

TRZEJ MUSZKIETEROWIE
BAROCCO & CARMINA BURANA

DZIADEK DO ORZECHÓW
JEZIORO ŁABĘDZIE

KOPCIUSZEK

LA TRAVIATA
SEN NOCY LETNIEJ

SYLFIDA
BALLADY
BAROCCO & CARMINA BURANA

DZIADEK DO ORZECHÓW
JEZIORO ŁABĘDZIE

KOPCIUSZEK

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
MIĘDZYNARODOWA GALATancerze
SYLFIDA
BALLADY
DZIADEK DO ORZECHÓW
GALA BALETOWA

JEZIORO ŁABĘDZIE

POWRÓTY DO DOMU
SYLFIDA
BALLADY
DZIADEK DO ORZECHÓW
JEZIORO ŁABĘDZIE

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
DZIADEK DO ORZECHÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
DZIADEK DO ORZECHÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Zdjęcia - Sezon:
SEN NOCY LETNIEJ
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Tamara Černá – SofiG
SEN NOCY LETNIEJ
Olga Borisová-Pračiková, Macbeth Konstantin Kaněra
Zdjęcie od: Martin Popelář
SEN NOCY LETNIEJ
Olga Borisová-Pračiková, Stefano Pietragalla
Zdjęcie od: Martin Popelář
SEN NOCY LETNIEJ
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
SEN NOCY LETNIEJ
Stéphane Aubry, Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
DZIADEK DO ORZECHÓW
Olga Borisová-Pračiková, Rei Masatomi
Zdjęcie od: Martin Popelář
DZIADEK DO ORZECHÓW
Olga Borisová-Pračiková, Rei Masatomi
Zdjęcie od: Martin Popelář
KOPCIUSZEK
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Jan Krejčíř, Rodion Zelenkov, Po-Ju Lin, Michal Bublík, Giordano Bozza, Olga Borisová-Pračiková, Vladimír Vašků
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Po-Ju Lin, Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
MIĘDZYNARODOWA GALA
LABUTÍ JEZERO (adagio z 2. jednání)

Olga Borisová-Pračiková (Tancerze), Po-Ju Lin (Tancerze)
Zdjęcie od: Martin Popelář
POWRÓTY DO DOMU
PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU

Brígida Pereira Neves, Olga Borisová-Pračiková, Petra Kováčová, Isabelle Ayers
Zdjęcie od: Martin Popelář
POWRÓTY DO DOMU
PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU

Isabelle Ayers, Michał Lewandowski, Olga Borisová-Pračiková, Po-Ju Lin
Zdjęcie od: Martin Popelář
SYLFIDA
Po-Ju Lin, Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
SYLFIDA
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
SYLFIDA
Po-Ju Lin, Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
SYLFIDA
Olga Borisová-Pračiková, Po-Ju Lin
Zdjęcie od: Martin Popelář
SYLFIDA
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
BALLADY
Chiara Lo Piparo, Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
BALLADY
Michal Žáček, Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
BALLADY
Olga Borisová-Pračiková, Vladimír Vašků, Chiara Lo Piparo
Zdjęcie od: Martin Popelář
JEZIORO ŁABĘDZIE
Peter Ondrka, Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
JEZIORO ŁABĘDZIE
Olga Borisová-Pračiková, Ivan Popov
Zdjęcie od: Martin Popelář
JEZIORO ŁABĘDZIE
Olga Borisová-Pračiková, Ivan Popov
Zdjęcie od: Martin Popelář
JEZIORO ŁABĘDZIE
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář
DZIADEK DO ORZECHÓW
Olga Borisová-Pračiková
Zdjęcie od: Martin Popelář