Zespół spektaklu - Sezon:
COPPÉLIARepetitor
LA TRAVIATAAsystent choreografii
COPPÉLIARepetitor
COPPÉLIARepetitor
DON KICHOTRepetitor
KARTY ROSSINIEGORepetitor
COPPÉLIARepetitor
DON KICHOTRepetitor
KARTY ROSSINIEGORepetitor
LA TRAVIATAAsystent choreografii
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKIRepetitor
COPPÉLIARepetitor
KARTY ROSSINIEGORepetitor
DON KICHOTRepetitor
KARTY ROSSINIEGORepetitor
LA TRAVIATAAsystent choreografii
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKIRepetitor
DON KICHOTRepetitor
JEZIORO ŁABĘDZIEAsystent choreografii
LA TRAVIATAAsystent choreografii
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKIRepetitor
TRZEJ MUSZKIETEROWIERepetitor
DON KICHOTRepetitor
JEZIORO ŁABĘDZIEAsystent choreografii
LA TRAVIATAAsystent choreografii
TRZEJ MUSZKIETEROWIERepetitor
DZIADEK DO ORZECHÓWRepetitor
JEZIORO ŁABĘDZIEAsystent choreografii
SEN NOCY LETNIEJRepetitor
TRZEJ MUSZKIETEROWIERepetitor
BAROCCO & CARMINA BURANAAsystent choreografii
DZIADEK DO ORZECHÓWRepetitor
JEZIORO ŁABĘDZIEAsystent choreografii
SEN NOCY LETNIEJRepetitor
SYLFIDAAsystent choreografii
BALLADYAsystent choreografii
BAROCCO & CARMINA BURANAAsystent choreografii
DZIADEK DO ORZECHÓWRepetitor
JEZIORO ŁABĘDZIEAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii
SYLFIDAAsystent choreografii
BALLADYAsystent choreografii
DZIADEK DO ORZECHÓWRepetitor
JEZIORO ŁABĘDZIEAsystent choreografii
SYLFIDAAsystent choreografii
DZIADEK DO ORZECHÓWRepetitor
JEZIORO ŁABĘDZIEAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii
DZIADEK DO ORZECHÓWRepetitor
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii
DZIADEK DO ORZECHÓWRepetitor
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓWAsystent choreografii

Obsada - Sezon:
DON KICHOT
DON KICHOT
DON KICHOT
DON KICHOT
TAJEMNICA
DON KICHOT
HAMLETBaletní výstupy
TAJEMNICA
DZIADEK DO ORZECHÓW
HAMLET
JEZIORO ŁABĘDZIE
LA TRAVIATA

SEN NOCY LETNIEJ

TAJEMNICATanečníci
TRZY ŻYCZENIA albo ŻYCIOWE PRZYPADKI
BAROCCO & CARMINA BURANA
DZIADEK DO ORZECHÓW
HAMLETBaletní výstupy
JEZIORO ŁABĘDZIE
LA TRAVIATA

SEN NOCY LETNIEJ
TRZY ŻYCZENIA albo ŻYCIOWE PRZYPADKI
BALLADY
DZIADEK DO ORZECHÓW
JEZIORO ŁABĘDZIE


KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
BALLADY
DZIADEK DO ORZECHÓW
GALA BALETOWA
JEZIORO ŁABĘDZIE

BALLADY
DZIADEK DO ORZECHÓW
JEZIORO ŁABĘDZIE
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
DZIADEK DO ORZECHÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
DZIADEK DO ORZECHÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Zdjęcia - Sezon:
DON KICHOT
Jan Kolda, Solieh Samudio, Shino Sakurado, Rodion Zelenkov, Rei Masatomi
Zdjęcie od: Serghei Gherciu
HAMLET
Jana Zelenková (Baletní výstupy), Jiří Dvořák (Baletní výstupy), Rodion Zelenkov (Baletní výstupy), Macbeth Konstantin Kaněra (Baletní výstupy), Lucie Kovářová (Baletní výstupy), Jana Kopecká (Baletní výstupy), Thomas Weinhappel (Hamlet), Janja Vuletic (Gertrude), Martin Gurbaľ (Claudius)
Zdjęcie od: Martin Popelář
HAMLET
Václav Morys (Marcellus), Jana Zelenková (Baletní výstupy), Jiří Dvořák (Baletní výstupy), Macbeth Konstantin Kaněra (Baletní výstupy), Rodion Zelenkov (Baletní výstupy), Lucie Kovářová (Baletní výstupy), Jana Kopecká (Baletní výstupy), Janja Vuletic (Gertrude), Thomas Weinhappel (Hamlet), Martin Gurbaľ (Claudius)
Zdjęcie od: Martin Popelář
SEN NOCY LETNIEJ
Macbeth Konstantin Kaněra, Patrick Ulman, Rodion Zelenkov, Michal Bublík
Zdjęcie od: Martin Popelář
SEN NOCY LETNIEJ
Rodion Zelenkov, Patrick Ulman, Michal Bublík
Zdjęcie od: Martin Popelář
SEN NOCY LETNIEJ
Finále – řemeslníci

Rodion Zelenkov, Patrick Ulman, Stéphane Aubry, Michal Bublík
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Jan Krejčíř, Rodion Zelenkov, Po-Ju Lin, Michal Bublík, Giordano Bozza, Olga Borisová-Pračiková, Vladimír Vašků
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Rodion Zelenkov, Giordano Bozza, Filip Staněk, Michal Bublík, Po-Ju Lin, Vladimír Vašků, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Michaela Vápeníková, Rodion Zelenkov, Giordano Bozza, Michal Bublík, Jan Krejčíř, Filip Staněk
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Filip Staněk, Michal Bublík, Rodion Zelenkov, Michaela Vápeníková, Po-Ju Lin, Vladimír Vašků, Giordano Bozza, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Jan Krejčíř, Po-Ju Lin, Michal Bublík, Giordano Bozza, Vladimír Vašků, Rodion Zelenkov, Filip Staněk
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Rodion Zelenkov, Vladimír Vašků, Po-Ju Lin, Michaela Vápeníková, Sergio Méndez Romero, Giordano Bozza, Filip Staněk, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář
BALLADY
Rodion Zelenkov, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář