JAN KREJČÍŘ

     

Fotograf: Martin Popelář

 

Obsada - Sezon:
BAROCCO & CARMINA BURANA
SYLFIDA
BALLADY

BAROCCO & CARMINA BURANA

DZIADEK DO ORZECHÓW

JEZIORO ŁABĘDZIE


KOPCIUSZEK
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
LA TRAVIATA

POWRÓTY DO DOMU

SYLFIDA
BALLADY

DZIADEK DO ORZECHÓW

GALA BALETOWA
JEZIORO ŁABĘDZIE


POWRÓTY DO DOMU

SYLFIDA
BALLADY

DZIADEK DO ORZECHÓW
JEZIORO ŁABĘDZIE


KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
DZIADEK DO ORZECHÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
DZIADEK DO ORZECHÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Zdjęcia - Sezon:
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Jan Krejčíř, Rodion Zelenkov, Po-Ju Lin, Michal Bublík, Giordano Bozza, Olga Borisová-Pračiková, Vladimír Vašků
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Rodion Zelenkov, Giordano Bozza, Filip Staněk, Michal Bublík, Po-Ju Lin, Vladimír Vašků, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Michaela Vápeníková, Rodion Zelenkov, Giordano Bozza, Michal Bublík, Jan Krejčíř, Filip Staněk
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Filip Staněk, Michal Bublík, Rodion Zelenkov, Michaela Vápeníková, Po-Ju Lin, Vladimír Vašků, Giordano Bozza, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Jan Krejčíř, Po-Ju Lin, Michal Bublík, Giordano Bozza, Vladimír Vašků, Rodion Zelenkov, Filip Staněk
Zdjęcie od: Martin Popelář
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
Rodion Zelenkov, Vladimír Vašků, Po-Ju Lin, Michaela Vápeníková, Sergio Méndez Romero, Giordano Bozza, Filip Staněk, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář
POWRÓTY DO DOMU
TRIO G MOLL

Barbora Šulcová, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář
POWRÓTY DO DOMU
TRIO G MOLL

Barbora Vašků Kaufmannová, Barbora Šulcová, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář
POWRÓTY DO DOMU
PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU

Vladimír Vašků, Jan Krejčíř, Barbora Vašků Kaufmannová
Zdjęcie od: Martin Popelář
SYLFIDA
Jan Krejčíř, Jana Kopecká
Zdjęcie od: Roman Polášek
BALLADY
Rodion Zelenkov, Jan Krejčíř
Zdjęcie od: Martin Popelář