Cast - Season:
IPHIGÉNIE EN AULIDEIphigenia, their daughter
Photos - Season:
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Jaká to krása, jaká to vznešenost, jaký to půvab, pohleďte, pohleďte!

Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Klytemnestra s dcerou, bohové, jaká radost!

Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
 … nechť křik pomsty zaznívá hlasitě nad mořem i zemí.

Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen), Jiří Hájek (Agamemnon, King of Mycenae)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
 Ach! Přece po něm vždy budu toužit, jak šťastná jsem byla díky němu. Ach, vy horké slzy, odtečte z mých očí!

Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), Jiří Hájek (Agamemnon, King of Mycenae)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Nepochybuj již nikdy o mé věrnosti, ta hrozivá pochybnost mučí mé srdce.

Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), James Kryshak (Achilles)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Láskyplně se již blíží Achilles, aby tě něžně, slavnostně a okázale odvedl k oltáři.

James Kryshak (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
… zapomínáš na to, že jsem pánem celého Řecka, že jen s bohy samotným účtuji své činy, …

Tomáš Šelc (Agamemnon, King of Mycenae), James Kryshak (Achilles), Martin Blaževič (Arcas), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Zachránit život, který patří bohům! Smím snad obětovat blaho Řeků a jejich velký osud?
Mám se vystavit Achillově potupě?

Tomáš Šelc (Agamemnon, King of Mycenae), Martin Blaževič (Arcas), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Ne, nikdy nestrpíme, aby byla oběť bohům unesena, …

Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), Martin Blaževič (Arcas), Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
na svou smrt jsem připravena. Milovaná, pojď se mnou…

Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), Martin Blaževič (Arcas)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Ach, má Iphigenie! Až do posledního dechu budu bránit tvůj život.

Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), David Szendiuch (Calchas, the High Priest)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Hlídejte, aby ji Achilles neunesl! Zasaďte ránu! – Bohyně samotná se blíží!

Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), David Szendiuch (Calchas, the High Priest), Marcela Gurbaľová (Artemis, Goodnes), Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen), Jiří Hájek (Agamemnon, King of Mycenae)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Tomáš Šelc (Agamemnon, King of Mycenae), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen)
Photo by: Martin Popelář
IPHIGÉNIE EN AULIDE
Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, their daughter), Nikola Novotná (Artemis, Goodnes), David Szendiuch (Calchas, the High Priest), Martin Blaževič (Arcas), Janja Vuletic (Clytemnestra, Queen), Tomáš Šelc (Agamemnon, King of Mycenae)
Photo by: Martin Popelář