Photos - Season:
JÚ TÚ – YOU TOO... TY TAKY?
Lukáš Lepold (Sólo), Zdeněk Kremláček, Jaroslav Domanskij (Sólo)
Photo by: Radovan Šťastný