Články z webu

Dvě barokní opery v jednom večeru: Nové inscenace mají nevyrovnané šance oslovit diváka
(10. 2. 2023)

Cast - Season:
DIDO AND AENEASBelinda
THE BALLET OF THE FEMALE INGRATES (Il ballo delle ingrate)Cupid
DIDO AND AENEASBelinda
THE BALLET OF THE FEMALE INGRATES (Il ballo delle ingrate)Cupid
WEDDINGMilica
WEDDINGMilica
THE FOUR-NOTE OPERASoprano
THE FOUR-NOTE OPERASoprano
Photos - Season:
DIDO AND AENEAS
Eva Dřízgová-Jirušová (First Witch / Second Woman), Dominika Škrabalová (Dido), Markéta Drabina Schaffartzik (Belinda)
Photo by: Martin Popelář
DIDO AND AENEAS
Markéta Drabina Schaffartzik (Belinda), Robin Červinek (Aeneas), Dominika Škrabalová (Dido)
Photo by: Martin Popelář
WEDDING
Ivana Ambrúsová (Zora), Markéta Drabina Schaffartzik (Milica), Lucie Hubená (Nada), Tetiana Hryha (Ljubica)
Photo by: Martin Popelář
WEDDING
Lucie Hubená (Nada), Ivana Ambrúsová (Zora), Markéta Drabina Schaffartzik (Milica), Eva Marie Kořená (Lena)
Photo by: Martin Popelář
WEDDING
Tetiana Hryha (Ljubica), Lucie Hubená (Nada), Ivana Ambrúsová (Zora), Markéta Drabina Schaffartzik (Milica), Eva Marie Kořená (Lena), Patrícia Smoľáková (Danica), Jurij Galatenko
Photo by: Martin Popelář
WEDDING
Markéta Drabina Schaffartzik (Milica), Jurij Galatenko
Photo by: Martin Popelář
WEDDING
Markéta Drabina Schaffartzik (Milica)
Photo by: Martin Popelář
WEDDING
Patrícia Smoľáková (Danica), Eva Marie Kořená (Lena), Markéta Drabina Schaffartzik (Milica), Ivana Ambrúsová (Zora), Lucie Hubená (Nada), Tetiana Hryha (Ljubica)
Photo by: Martin Popelář
WEDDING
Tetiana Hryha (Ljubica), Lucie Hubená (Nada), Markéta Drabina Schaffartzik (Milica), Ivana Ambrúsová (Zora), Eva Marie Kořená (Lena), Patrícia Smoľáková (Danica)
Photo by: Martin Popelář
WEDDING
Tetiana Hryha (Ljubica), Lucie Hubená (Nada), Ivana Ambrúsová (Zora), Jurij Galatenko, Markéta Drabina Schaffartzik (Milica), Eva Marie Kořená (Lena), Patrícia Smoľáková (Danica)
Photo by: Martin Popelář