BENEFIČNÍ KONCERT SEŠLI SE, ABY POMOHLI...
30.8.2019
Benefiční koncert Charity Ostrava s názvem SEŠLI SE, ABY POMOHLI... na podporu Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi proběhne 17. 9. od 19 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.
 
Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům poskytuje dočasné zázemí matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. V rámci poskytované sociální služby podporujeme jejich soběstačnost a zapojení do běžného života ve společnosti. Celý výtěžek vstupného na koncert bude využit na podporu rekonstrukce jiného objektu pro azylový dům v rámci povolené veřejné sbírky.
 
 
Moderátorka programu: Martina Kociánová
 
 
 
Záštitu nad koncertem převzali:
Mons. František Václav Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy
 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.