OSTRAVSKÝ DIVADELNÍ ARCHIV
16.8.2019
Také o prázdninách pokračují práce na OSTRAVSKÉM DIVADELNÍM ARCHIVU. Projekt, jehož cílem je shromáždit elektronické informace o historii ostravského profesionálního divadla, bude letos představen veřejnosti.
 
Unikátní historický výzkum, který vznikl díky mimořádné dotaci města Ostravy, bude zveřejněn na podzim a široká veřejnost tak bude moci kdykoliv a odkudkoliv nahlédnout do databáze repertoáru profesionálních divadel. Projekt Národního divadla moravskoslezského mapuje historii českojazyčného divadla v Ostravě. V digitální podobě se bude moci odborná i laická veřejnost podívat na kompletní repertoár všech ostravských scén od jejich počátku až po současnost.
 
Stále intenzivně pracujeme na doplňování a zpřesňování jednotlivých údajů, i nadále probíhá badatelská činnost v Archivu města Ostravy. Dohledáváme chybějící data a informace. Máme mnoho materiálů, zejména fotografií, o kterých nevíme téměř nic. Jsou na nich tváře a inscenace, které je nutné pojmenovat. V tomto nám pomáhají bývalí zaměstnanci divadel, kteří s námi tyto materiály procházejí a popisují s námi několik desítek let staré, a bohužel pro nás, anonymní fotografie. Sepisujeme historii jednotlivých divadel, pracujeme s prameny i dalšími informacemi uloženými v jednotlivých divadlech. Třídíme materiály, které stále dostáváme od diváků i bývalých zaměstnanců divadel.
 
Mimo to probíhá natáčení orální historie. Aktuálně přes léto natáčíme s panem Miloslavem Nekvasilem, který byl spojen s ostravskou operou na téměř čtyři desítky let. Institut umění – Divadelní ústav takto zachycuje vzpomínky významných osobností českého divadla a my jsme toho součástí. V rámci naší spolupráce, kterou jsme na jaře letošního roku uzavřeli, si vzájemně vypomáháme nejen v této oblasti, ale také si zpřesňujeme informace a poskytujeme materiály.
 
Na ojedinělém projektu v současnosti intenzivně pracuje tým lidí v čele s vedoucí projektu Stanislavou Hruškovou. Konkrétně se dále jedná o historičku Karolínu Feberovou, Nikolu Plevovou a Annu Pohl Sulskou. Dále na projektu spolupracují i zaměstnanci z ostatních ostravských divadel – Komorní scény Aréna, Divadla loutek Ostrava, Divadla Petra Bezruče, Divadla Mír.
 
Plánujeme i nadále, po zbytek roku, pokračovat v badatelské činnosti, v ověřování pramenů, zpřesňování i zpodrobňování informací i natáčení pamětí se zaměstnanci divadel.
 
(Stanislava Hrušková)