BALET I OPERA OVLÁDLY NOMINACE NA CENY JANTAR
9.2.2020
Šest z šesti (!) nominací na Ceny Jantar obdrželi tanečníci baletu NDM! Podobného úspěchu dosáhli také pěvkyně a pěvci v opeře NDM – nominovány byly tři ženské a dva mužské výkony. Z nominace se těší ►
 
RITA PIRES – ROSSINIHO KARTY
Rita Pires je nominována za duet a sólový výkon v inscenaci Rossiniho karty. Portugalská sólistka ostravského baletu zaujala v originální choreografii Maura Bigonzettiho jak v citlivě provedeném takřka akrobatickém duetu svou plasticitou, tak i v sólovém hereckém výstupu před oponou, kdy směsicí italštiny a španělštiny za použití českých slovíček představuje velmi vtipně a s italským afektem recept na „maccheroni alla Rossini“.
SHINO SAKURADO – NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Shino Sakurado je nominována za roli markýzy de Merteuil v inscenaci Nebezpečné známosti. První sólistka ostravského baletu už několikrát přesvědčila, že je tanečnicí s výbornou taneční technikou i širokým hereckým rejstříkem. V roli Markýzy de Merteuil dokáže velmi citlivě a bez afektu vyjádřit polohy nenávisti, povrchnosti a falše. V závěrečné scéně nenechá nikoho na pochybách o prožívaných pocitech potlačované lásky a naprostého zoufalství.
BARBORA ŠULCOVÁ – ROSSINIHO KARTY
Barbora Šulcová je nominována za duet a trio v inscenaci Rossiniho karty. Už několikrát ukázala, že právě v moderním baletním repertoáru se cítí výborně. Tentokrát si skvěle porozuměla s pohybovou estetikou choreografa Maura Bigonzettiho v díle Rossiniho karty. Upoutá smyslem pro svérázný humor, v němž uplatní svou tělesnou flexibilitu i cit pro pohybový timing.
 
MATTHIAS KASTL – NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Matthias Kastl je nominován za roli vikomta de Valmonta v inscenaci Nebezpečné známosti. Pro roli Valmonta je Matthias Kastl ideálním představitelem. Vyniká elegantním, takřka aristokratickým projevem. Je věrohodný ve scénách decentní odměřenosti i v okamžicích propukající vášně. Suverénní herecké ovládnutí role opírá o kvalitní taneční techniku.
KOKI NISHIOKA – ROSSINIHO KARTY
Koki Nishioka získal nominaci za duet v inscenaci Rossiniho karty. Nishioka v senzitivním a intimním dialogu s Ritou Pires využívá své bohaté partnerské zkušenosti v náročných až akrobatických zvedačkách. Oba jsou velmi autentičtí a svůj duet si náruživě užívají. Je třeba vyzdvihnout i jeho vynikající ztvárnění role vikomta Valmonta v další loňské premiéře baletu Národního divadla moravskoslezského Nebezpečné známosti.
SERGIO MÉNDEZ ROMERO – NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Rytíř Danceny v podání Sergia Méndeze Romera skvěle zapadá do mozaiky komplikovaných charakterů baletu Nebezpečné známosti, který vytvořil polský choreograf Krzysztof Pastor pro baletní soubor Národního divadla moravskoslezského. Romerův ušlechtilý pohyb, vynalézavý a tvořivý taneční výraz, vynikající taneční technika – to jsou základní atributy pro ztvárnění role rytíře Dancenyho, jimiž je Romero obdařen.
 
KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ – JULIETTA aneb SNÁŘ
Kateřina Kněžíková Juliettu precizně technicky i výrazově propracovaně zazpívala a ladnými pohyby provlála jevištěm jako Michelův neuchopitelný sen, prchavý přelud, věčná femme fatale, kterou nelze ovládnout ani v jevištních situacích, natož ji najít, uchopit a získat. A také jako žena s nepředvídatelnými vrtochy, jimiž logicky dožene Michela k výstřelu z revolveru. Do nominace se promítla i její éterická líbezná Rusalka v loňské ostravské inscenaci této Dvořákovy opery.
JANA SIBERA – ROBERT ĎÁBEL (+ nominace za výkon ve Slezském divadle Opava)
Jana Sibera (...) excelentní výkon podala i v pěvecky náročné velké francouzské opeře, kde úspěšně zvládla vypjatý part dramatického koloraturního sopránu s árií naděje v návrat svého rytíře sicilsky znějící kabaletou i prosebnou kavatinou.
DOUBRAVKA SOUČKOVÁ – JULIETTA aneb SNÁŘ
Doubravka Součková dala Juliettě jiskřivé tóny, mladistvou krásu a věcné jevištní jednání, zvláště však dokonalou souhru s Michelem Jorgea Garzy. Éterická dívka bezelstně vtahuje poddajného Michela do světa fantazie, mezi lidi žijící jen přítomností. Předvedla dokonale posazený, vylehčený a znělý soprán, precizní výslovnost a cit pro pěvecké i situační nuance.
(širší nominace byla udělena: Veronika Rovná Holbová – RUSALKA, Michaela Zajmi – ROBERT ĎÁBEL)
 
JORGE GARZA – JULIETTA aneb SNÁŘ
Jorge Garza ztvárnil postavu Michela záplavou výrazových valérů v pěvecky komornějším pojetí role, nervním jednáním, drobnými gestickými a mimickými akcemi i výbornou češtinou, vše v dokonalé souhře s Juliettou Doubravky Součkové. Jeho Michel je okouzlený nejen Juliettou, ale vším, co na jevišti potká. Od počátku je víc součástí surrealistického prostředí bez paměti než návštěvníkem města, což je možné i prověřené pojetí postavy. V jeho jednání jsou akce odlehčené humorem.
LUCIANO MASTRO – JULIETTA aneb SNÁŘ
Luciano Mastro ztvárnil knihkupce Michela pevným a jistým hlasem, s perfektní českou výslovností, drobnými výrazovými detaily, energickými pohyby a gesty jako racionálního člověka tápajícího ve městě, jehož obyvatelé ztratili paměť. Jako člověka snažícího se dobrat se pravdy tam, kde žádná není. Jako energického muže hledajícího milovanou ženu i za cenu sebezničení. Jeho Michel je úběžníkem a pevným bodem celé inscenace.
(širší nominace byla udělena: Václava Čížek – ROBERT ĎÁBEL, Martin Gurbaľ – ROBERT ĎÁBEL, RUSALKA)
 
zdroj: ostravan.cz